Dette er vårt seks ukers oppfølgingsprogram for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt. Det vil gjennomføres en grundig funksjonsvurdering for ressurser, muligheter og utfordringer. På den måten kan vi sette inn riktige tiltak. Oppfølgingsprosessen skjer i tre faser; kartlegging, oppbygging og mestring. Gjennom bruk av prosessverktøyet vip24 gjennomføres det en helhetlig og grundig kartlegging av egne verdier, interesser og preferanser. Dette fremmer selvinnsikt og refleksjon rundt egne friskfaktorer, styrker og utviklingspotensial; både i jobb og i fritid. Samhandling med arbeidsgiver, BHT og behandlingsapparat står sentralt i vår oppfølging.

For oppfølging av sykefraværsarbeidet mener vi at det kreves en helhetlig tilnærming til de utfordringene som arbeidstakeren har. Derfor har vi helsefaglig spesialistkompetanse på både psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi, kognitiv terapi og gestaltterapi.

Ta gjerne kontakt med oss for å få bistand til akkurat deres behov.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!