KARRIEREVEILEDNING MED VIP24 FOR UNGDOM

Hvor har du styrkene dine? Hva er det som motiverer deg? Har du en drøm eller et mål, eller er det vanskelig å finne ut hva du egentlig vil? Karriereprogrammet vip24 kan hjelpe deg videre!

Gjennom vår karriereveiledning blir du invitert til å delta i et web-basert kartleggingsprogram som kalles vip24. Dette er et profil- og samtaleverktøy som gir et godt utgangspunkt for refleksjon rundt egne styrker og utviklingsmuligheter. Du får tilsendt fem moduler der du besvarer spørsmål som omhandler egne verdier, interesser og preferanser.
Programmet utarbeider en profil som blir utgangspunkt for påfølgende veiledningssamtaler med oss.

Vi som hjelper deg er erfarne veiledere innen karriere og rådgivning. I tillegg har vi helsefaglig bakgrunn som gjør at vi også kan gjøre vurderinger ut ifra et helseperspektiv. Vi har gode erfaringer med at dette åpner opp for helhetlige og konstruktive veiledningssamtaler. Målet med karriereveiledningen er at du skal bli bevisst dine egne ressurser, egenskaper og evner. Vi hjelper deg å se dine muligheter for at du skal kunne ta gode valg for din fremtid.

Stress – livsnødvendig eller helseskadelig?

Alle opplever vi stress fra tid til annen. Har du følt på økt puls og kortpustethet, oppjagede tanker eller opplever du å løpe kappløp med tiden? Ja, da har du antagelig følt stresset på kropp og sinn. Les mer »

Sykefravær i Norge per 2017

sykefravær

Er du usikker på om sykefraværet i din bedrift er over eller under i forhold til snittet i Norge? Statistisk sentralbyrå rapporterer flere ganger årlig med statistikk over sykefravær for hele landet, slik at man enkelt kan sammenligne seg. Les mer »

Teambuilding – bygg teamet for suksess!

teambuilding

Vi blir delt inn i grupper og team helt fra barnehagen av. Noen ganger blir vi delt inn i team hvor vi får gleden av å utfylle hverandre, men ofte er det dessverre faktorer som kjønn, alder, evner og forkunnskaper som er avgjørende for hvilket team vi blir en del av. Les mer »