Bygg teamet for suksess!

Vi blir delt inn i grupper og team helt fra barnehagen av. Noen ganger blir vi delt inn i team hvor vi får gleden av å utfylle hverandre, men ofte er det dessverre faktorer som kjønn, alder, evner og forkunnskaper som er avgjørende for hvilket team vi blir en del av.

I små og mellomstore bedrifter er det gjerne ikke så mange medarbeidere å velge mellom. Dermed ender vi opp med å samarbeide med de samme folkene igjen og igjen.

Hva gjør vi da hvis samarbeidet ikke går så bra? Hva skal til for å få teamet til å fungere bedre sammen? Er teambuilding i villmark eller fossestryk svaret?

Les mer »

Har du riktig mindset for å lykkes som gründer?

Talent og en god ide er aldri feil men langt fra nok. For å lykkes som gründer, må du jobbe hardt og smart, være disiplinert og tåle å gå på trynet. Suksess handler om å ta riktige valg. Hver dag.

Les mer »