Bygg teamet for suksess!

Vi blir delt inn i grupper og team helt fra barnehagen av. Noen ganger blir vi delt inn i team hvor vi får gleden av å utfylle hverandre, men ofte er det dessverre faktorer som kjønn, alder, evner og forkunnskaper som er avgjørende for hvilket team vi blir en del av.

I små og mellomstore bedrifter er det gjerne ikke så mange medarbeidere å velge mellom. Dermed ender vi opp med å samarbeide med de samme folkene igjen og igjen.

Hva gjør vi da hvis samarbeidet ikke går så bra? Hva skal til for å få teamet til å fungere bedre sammen? Er teambuilding i villmark eller fossestryk svaret?

Minimer energilekkasjen

Kunnskap om de vi samarbeider med kan gjøre arbeidshverdagen og livet vårt mer meningsfylte.

Jo større innsikt vi har om egen og andres atferd, tenkemåte og kommunikasjonsstil, desto mer effektiv blir kommunikasjonen og mindre irritasjon og energilekkasje vil vi oppleve.

Velfungerende team har ofte en åpen og ærlig kommunikasjon som gjør at temaet kan oppnå framgang uten for mange misforståelser og feiltolkninger.

Effektiviser kommunikasjonen

Det vesentlige i et hvert samarbeid er at kommunikasjonen fungerer, slik at man faktisk samarbeider og ikke parallelljobber.

Effektiv kommunikasjon kjennetegnes gjerne av at beskjeder ikke må gjentas mange ganger, og at deltakerne i dialogen bygger på hverandres bidrag i stedet for å avbryte eller spore av.

Dialogen flyter uhemmet, og både avsender og mottaker vet hvordan de skal ordlegge seg for å få fram sitt poeng og bli forstått.

Via kommunikasjon og samhandling spiller man hverandre gode, og hjelper hverandre til å fungere godt sammen. Dette gir oss positiv energi.

Utnytt ulikhetene

Ledere bør trenes opp til å sette sammen team basert på kunnskap om medarbeidernes adferds- og kommunikasjonsstil.

Adferdsstilen til den enkelte sier blant annet noe om hvorvidt den enkelte er opptatt av detaljer, eller i hovedsak fokuserer på de store linjene.

Liker vedkommende å lede, eller liker vedkommende å bli ledet? Kommuniserer h*n uten å tenke seg om, eller holder lange monologer uten å slippe andre til?

Bruk gode verktøy

Navigator Kompetanse bruker profil- og samtaleverktøyet vip24 for å kartlegge den enkeltes verdier, interesser og preferanser. Verktøyet fremmer selvinnsikt og refleksjon rundt egen styrker og utviklingsmuligheter.

Vi tror på at personlig utvikling for den enkelte fremmer jobbengasjement og arbeidsglede, samt styrker teamets effektivitet og måloppnåelse.

Vip24 er også godt egnet til teambuilding. Da kartlegger vi teamets roller med fokus på kommunikasjon og samspill og får synliggjort teamets styrker og utviklingsmuligheter for hver enkelt deltaker og teamet som helhet.

Spill hverandre god

Det å kjenne hverandres styrker og preferanser gjør at hver enkelt kan ta ansvar for å spille hverandre god.

Fokus på kommunikasjon og samspill er like viktig som å ha fokus på oppgaven som skal løses.

Synliggjøring av teamets styrker og utviklingsområder gjør det lettere for ledelsen å ansette den kandidaten som innehar utfyllende styrker og kompetanse til det allerede eksisterende teamet.

Kunnskapen om hvordan vi mennesker samhandler er noe av det vi skal formidle under Gründermessen tirsdag 5. september 2017, Scandic Lerkendal, Trondheim.

Hvis du vil bli bedre på teambuilding og lære mer om teamledelse, teamsammensetning, adfersstiler og samhandling – ta kontakt med oss!

Vite mer om dette emnet?

Leder HR og Organisasjon

tlf. 469 33 280 / kristin.grimstad@navikomp.no

Kristin har master i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen BI. Hun har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling for en rekke virksomheter, og vært HR-direktør i privat og offentlig sektor. I tillegg til å lede vår avdeling for HR og Organisasjon, jobber Kristin særlig med leder- og teamutvikling for våre kunder.