Alle har sine styrker

Bli med oss i den store styrkejakten! Over 300 000 personer har allerede funnet sine styrker. Nå er det din tur. Lykke til i jakten på dine styrker!

Du har dine. Jeg har mine. Vi har våre. Alle har sine styrker. Men altfor mange får dessverre ikke brukt styrkene sine i jobben.
Enten fordi de selv ikke er klar over dem. Eller fordi lederen ikke ser eller anerkjenner styrkene den enkelte har.

Dette vil vi gjøre noe med! Derfor har CXS og samarbeidspartnerne i hele landet satt i gang Den store styrkejakten.

Vi jakter nå styrkene hos det norske folk, under fanen Alle har sine styrker.

Navigator Kompetanse er samarbeidspartner med CXS i den store styrkejakten og har erfarne veiledere som daglig søker- og oppnår gode løsninger for arbeidsgivere og arbeidssøkere, gjerne i samarbeid med organisasjoner og offentlig forvaltning i hele Trøndelag.

Alle har rett til å ha en jobb der man får brukt seg selv på en god måte.

Alle har sine styrker – og selvsagt også svakheter. Men vi mener
det beste for alle er at vi fokuserer på styrkene – for det er de som betyr mest når du skal bidra, samarbeide, løse oppgaver, oppnå resultater og skape
verdier!

Uansett hvor man er i karrieren har vi tro på verdien av å finne styrkene. Refleksjon og bevissthet rundt egne styrker skaper muligheter. Styrkebasert
ledelse handler på den ene siden om selvledelse, der hver og en kjenner sine styrker – og svakheter, og finner gode strategier for å hente fram det beste i
en selv. På den andre siden handler det om ledere og kolleger som kjenner og anerkjenner den enkeltes styrker, og gir roller og oppgaver som får fram det
beste i folk. CXS har utviklet vip24, en HR-strategisk metodikk som strukturerer og operasjonaliserer dette, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Rett person i feil jobb?

Altfor mange føler at de ikke har den jobben de ønsker. Er du blant dem? Får du ikke brukt kompetansen din – er du rett og slett i feil jobb? Får du ikke brukt evnene dine – er du i feil rolle? Får du ikke vært deg selv eller mistrives – er du i feil flokk? Eller spises du opp av jobben og føler at du ikke strekker til på hjemmebane – har du feil balanse mellom jobb og fritid?

Altfor mange får ikke brukt styrkene sine i jobben. Enten fordi de ikke selv er klar over egne styrker. Eller at arbeidsgiver ikke ser dem eller anerkjenner dem.

Dette vil gjøre noe med! Derfor har vi satt i gang Den store styrkejakten, der hele poenget er at alle ved hjelp av vip24 skal finne sine styrker. For alle har sine styrker! Det må vi bruke for alt det er verdt – det er vi som bygger landet!

Alle har rett til å en jobb der man får brukt seg selv på en god måte. Alle har sine styrker – og selvsagt også svakheter. Men vi mener det beste for alle er at vi fokuserer på styrkene – for det er de som betyr mest når du skal bidra, løse oppgaver, oppnå resultater, trives og skape verdier!

Rett person i rett jobb!

Det er bokstavelig talt fritt fram (ja, helt gratis!) og uhyre enkelt for alle å ta vip24 i bruk. Opprett konto, logg inn og svar på et sett av spørsmål og påstander – og så taterataaa – har du din profil som viser dine styrker, preferanser og motivasjonsfaktorer

Du eier selv alle data og bestemmer selv hvem du vil dele profilen din med. Kanskje er du mest interessert i å reflektere over egne styrker og hva du vil selv? Eller vil du dele dem med noen du stoler på, for å snakke om veien videre og alt hva du har lyst til å få til? Kanskje har lyst til å vise styrkene dine til nåværende eller potensiell arbeidsgiver? Du velger selv!

Uansett hvor man er i karrieren har vi tro på verdien av å finne styrkene dine. Styrkebasert ledelse handler om på den ene siden om selvledelse og vilje til livslang læring, der hver og en kjenner sine styrker og svakheter og finner gode strategier på hente fram det beste i en selv og tilegne seg den kunnskapen som trengs. På den andre siden handler det om ledere som ser og anerkjenner den enkeltes styrker, og gir roller og oppgaver som får fram det beste i folk. vip24-metodikken strukturerer og operasjonaliserer dette, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det er bokstavelig talt fritt fram (ja, helt gratis!)

Kjernen i vip24 er et digitalt profileringsverktøy.  Det er bokstavelig talt fritt fram (ja, helt gratis!) og uhyre enkelt for alle å ta vip24 i bruk. Opprett konto, logg inn og
svar på et sett av spørsmål og påstander – og så taterataaa – har du en profil som viser dine styrker, preferanser og motivasjonsfaktorer. Tanken er at denne
profilen skal danne et godt utgangspunkt for å reflektere rundt egen jobbsituasjon og karriere. Den gir ingen fasit, men klargjør og veileder.

Du eier selv alle data, og bestemmer selv hvem du vil dele profilen din med.

Kanskje er du mest interessert i selv å reflektere over hva du vil og kan få til? Eller du vil dele profilen med noen du stoler på, for å
snakke om veien videre? Kanskje har du lyst til å vise styrkene dine til nåværende eller potensiell arbeidsgiver? Du velger selv!

CXS og samarbeidspartnerne i hele landet tilbyr også coaching for den som ønsker det. Dette er en betalt tjeneste, der vip24-sertifiserte
konsulenter veileder på bakgrunn av profilen. Coachingen bestilles og bookes i vip24-verktøyet, og gjennomføres som en trygg, motiverende videosamtale på
avtalt tidspunkt.