Få en mer kostnadseffektiv arbeidshverdag og etterlev lovpålagte krav innen HMS i en hektisk arbeidshverdag!

Det er mye som skal være på plass av personalrutiner og HMS for å oppfylle lovkravene i arbeidsmiljøloven. Dette utgjør grunnmuren i arbeidsforholdet, og gjør medarbeiderne trygge på sine rettigheter og plikter. For lederen gir det en forutsigbar og effektiv arbeidshverdag.

Vi kan ivareta alle HR-tjenester for arbeidsgivere i privat og offentlige sektor eller bistå på avgrensede områder eller i enkeltsaker. Vi gir rask tilgang til profesjonell bistand gjennom en årlig abonnementsavtale om HR-tjenester, og tar også enkeltoppdrag eller kan leies inn for å dekke et midlertidig ressursbehov gjennom «HR for hire».

Spar tid og øk effektiviteten i din bedrift ved å heller fokusere på det dere er gode på. Blant annet kan vi bistå med følgende:

  • Ivaretakelse av operativ HR-ledelse og drift
  • Håndtering av krevende personalsaker
  • Utvikling av HR-strategi og personalpolitikk
  • Utvikling og implementering av personaladministrative rutiner og verktøy
  • Organisering av HMS-arbeid og IA-arbeid
  • Rådgivning om partssamarbeidet
  • Organisasjonsutvikling
  • Kompetansekartlegging

Se priser på HMS og HR-tjenester under her.

Abonnement på HR-support

HR-support inneholder inntil 6 henvendelser eller inntil 1,5 time forbrukt support/rådgivning pr mnd. I tillegg kan en fra bedriften delta gratis på våre årlige frokostseminar om aktuelle tema.

Kr 1 090,- (eks. mva) ved tegning av 12 mnd avtale
Kr 980,- (eks. mva) ved tegning av 24 mnd avtale

HR for hire / Innleie av HR

Kr 1 250,- (eks. mva) pr time for HR-rådgiver
Kr 1 450,- (eks. mva) pr time for HR-leder