Lederutvikling og teambuilding

Flere tjenester fra Navigator Kompetanse

Navigator Kompetanse har mange års erfaring og gode referanser når det kommer til tjenester som lederstøtte, lederutvikling og teambuilding. Hovedmålgruppen vår er mellomledere, som vi kurser og lærer opp gjennom veksling mellom teori, praktisk trening og felles reflektering.

HR-support og HR-støtte

Etterlever du de lovpålagte kravene som stilles til en bedrift? Er du kjent med alt av personalrutiner og HMS-krav som står i arbeidsmiljøet? Alt fra personalsaker til sykefravær og HMS kan være komplisert, men med profesjonell bistand blir det hele langt enklere. Vi gir rask tilgang til profesjonell bistand gjennom en årlig abonnementsavtale om HR-tjenester, og tar også enkeltoppdrag eller kan leies inn for å dekke et midlertidig ressursbehov gjennom «HR for hire».

Karriereveiledning

Karriereveiledning er nyttig både for deg som har behov for å se nye muligheter i arbeidslivet og ved skole- og studievalg. Ved omstilling har mange behov for rådgivning og veiledning, og det er her Navigator Kompetanse kommer inn i bildet. Vi kartlegger den enkeltes verdier, interesser og preferanser ved hjelp av verktøyet vip24. Vi hjelper også med organisasjonsutvikling for å peke bedriften i riktig retning.