Abonnement på HR-support

Kr 1 090,- pr mnd ved tegning av 12 mnd avtale.

HR-support inneholder inntil 6 henvendelser eller inntil 1,5 time forbrukt support/rådgivning pr mnd. I tillegg kan en fra bedriften delta gratis på våre årlige frokostseminar om aktuelle tema.

Kr 1 090,- ved tegning av 12 mnd avtale
Kr 980,- ved tegning av 24 mnd avtale
Priser er eks mva.

HR for hire / Innleie av HR

Kr 1 250,- pr time for HR-rådgiver
Kr 1 450,- pr time for HR-leder
Priser er eks mva.

Karriereveiledning

Vår karriereveiledning omfatter kartlegging ved hjelp av verktøyet vip24, 4 timer individuell samtale, profilrapport og jobbsøkebistand .

Kr 4 490,- i pakkepris for voksne

Kr 3 150,- i pakkepris for ungdom

Priser er eks mva.

Individuell veiledning og coaching

Vi tilbyr arbeidsrelatert rådgivning, veileder om håndtering av ulike utfordringer i studier, arbeidsliv og ved karrierevalg og gir profesjonell coaching for personlig og profesjonell vekst.

Kr 1 250,- pr time for voksne

Kr 1 450,- pr time for ungdom

Priser er eks mva.

Leder- og teamutvikling

Øk din gjennomslagskraft som leder ved hjelp av effektive verktøy og erfaringsbasert læring!

Vi tilbyr lederutvikling i form av skreddersydde temakurs og større opplæringsprogram som gir deg konkret læring du kan ta i bruk med en gang. Vårt utgangspunkt for alle lederutvikling er din praktiske lederhverdag.

Vår hovedmålgruppe for lederutvikling er mellomledere, og vi veksler mellom innføring i faglig teori, praktisk trening og felles refleksjon.

Vårt tilbud innen lederutvikling omfatter:

 • Lederen som arbeidsgiver
 • Personalledelse
 • Kommunikasjon og samspill
 • Konflikthåndtering
 • Medarbeidersamtalen
 • Relasjonsledelse
 • Teamutvikling
 • Møteledelse
 • Individuell og gruppevis coaching
 • Stressmestring

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om behov og muligheter

HR-support

Utøv god personalledelse i praksis og etterlev lovpålagte krav i en hektisk arbeidshverdag!

Det er mye som skal være på plass av personalrutiner og HMS for å oppfylle lovkravene i arbeidsmiljøloven.

Dette utgjør grunnmuren i arbeidsforholdet, og gjør medarbeiderne trygge på sine rettigheter og plikter. For lederen gir det en forutsigbar og effektiv arbeidshverdag.

Vi kan ivareta alle HR-tjenester for arbeidsgivere i privat og offentlige sektor eller bistå på avgrensede områder eller i enkeltsaker.

Vi gir rask tilgang til profesjonell bistand gjennom en årlig abonnementsavtale om HR-tjenester, og tar også enkeltoppdrag eller kan leies inn for å dekke et midlertidig ressursbehov gjennom «HR for hire».

Vi bistår med:

 • Ivaretakelse av operativ HR-ledelse og drift
 • Håndtering av krevende personalsaker
 • Utvikling av HR-strategi og personalpolitikk
 • Utvikling og implementering av personaladministrative rutiner og verktøy
 • Organisering av HMS-arbeid og IA-arbeid
 • Rådgivning om partssamarbeidet
 • Organisasjonsutvikling
 • Kompetansekartlegging

 

Se prisoversikt

Karriereveiledning

Ta det riktige valget – Bli bevisst dine styrker og muligheter på arbeidsmarkedet!

Karriereveiledning er nyttig både for deg som har behov for å se nye muligheter i arbeidslivet og ved skole- og studievalg.

Vi bistår ved behov for karriereutvikling og jobbskifte, og gir gruppevis og individuell veiledning om jobb og karriere.

For arbeidsgiver og bedrift er våre metoder og verktøy nyttige ved endringer, enten det gjelder oppbygging, omorganisering, utvikling eller nedbemanning.

Vi kartlegger den enkeltes verdier, interesser og preferanser ved hjelp av verktøyet vip24.

Det gir et godt grunnlag for økt selvinnsikt og refleksjon rundt egne styrker, læringsstrategier og kilder til overskudd og arbeidsglede.

Kartleggingen følges opp av individuelle samtaler om interesser og preferanser i arbeidslivet, jobbmuligheter, bistand til CV, søknad og jobbintervju.

 

Se prisoversikt

Bli kjent med oss
— hvem er vi?

Navigator Kompetanses konsulenter består av både rådgivere, veiledere, HR-eksperter, fysioterapeuter og mer.

Hils på våre konsulenter