Elin Jacob tlf. 900 31 595 / elin.jacob@navikomp.no

Leder arbeidshelse

Elin er utdannet fysioterapeut med spesialisering innen behandling og forebygging av muskel- og skjelettlidelser, og har videreutdanning innen psykologisk rådgivning. Hun har over 20 års erfaring i sykefraværsarbeid som behandler, leder, HMS-rådgiver og veileder og er sertifisert vip24-instruktør. Elin har fokus på kvalitet og samhandling og bistår våre kunder på både individ- og systemnivå.

Tove Iversen tlf. 911 16 725 / tove.iversen@navikomp.no

Leder arbeidskompetanse

Tove er foretaksøkonom med tilleggsutdanning i veiledning, coaching, teamutvikling, personaladministrasjon og relasjonsledelse. Tove har lang ledererfaring og har jobbet mye med utvikling av enkeltpersoner og team i tillegg til karriereveiledning. Tove har et særlig ansvar for kvalitetssikring og koordinering av vår virksomhet og våre leveranser.

Hanne Sofie Løken tlf. 988 96 454 / hanne.loken@navikomp.no

Psykomotorisk fysioterapeut og bedriftsrådgiver

Hanne Sofie er psykomotorisk fysioterapeut og jobber klinisk med sammensatte plager, stressrelaterte plager og lettere psykiske lidelser. Hun er for tiden i avslutningsfasen av en mastergrad i psykisk helsearbeid ved NTNU og er dessuten videreutdannet innen utredning og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Med over 13 års erfaring som fysioterapeut, har hun bakgrunn fra bedriftshelsetjenesten, primær- og spesialisthelsetjenesten.

Jon Herheim tlf. 928 38 076 / jon.herheim@navikomp.no

Seniorkonsulent

Jon har utdanning fra Sjøkrigsskolen i Bergen, med hovedvekt på organisasjon og ledelse. Han har mer enn 15 års erfaring fra operative topplederstillinger i større norske/nordiske bedrifter. Jon har omfattende erfaring med store omstillings- og utviklingsprosjekter i ulike virksomheter. Han jobber særlig med leder- og teamutvikling for våre kunder.

Chelsea Wold tlf. 928 18 926 / chelsea.wold@navikomp.no

Bedriftsrådgiver

Chelsea er autorisert gestaltterapeut fra Høyskolen i Akershus og har bachelor i Rådgivning og voksnes læring fra NTNU samt videreutdanning i Kognitiv terapi. Hun er instruktør i Motiverende intervju (MI). Chelsea holder kurs og bistår ellers våre kunder med karriereveiledning, funksjonsvurderinger og mestringsstrategier.

Eva Grendahl tlf. 930 47 829 / info@navikomp.no

Mindfulnessinstruktør

Eva er bedrifts- og markedsøkonom, har en cand.mag grad i organisasjonssosiologi og flere masterfag i organisasjon og ledelse. Hun har jobbet som leder og grunder i mange år, og jobber nå som veileder og mindfulnessinstruktør.  Eva bidrar særlig på oppdrag knyttet til stressmestring, med mindfulness/oppmerksomhetstrening som sine hovedverktøy.

Martha Torvik

Kursholder i relasjonsledelse

Martha er autorisert medlem i Relasjonsledelse Norge og tar oppdrag for oss innenfor lederutvikling, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering og endringsprosesser. Hun har utdannelse i økonomi, strategi, ledelse og kommunikasjon fra Høgskolen i Lillehammer og NHH. Martha kobler teoretisk kunnskap og mange års erfaring med ledelse i store virksomheter sammen til en praktisk rettet tilnærming i sitt arbeid.