Vi tilbyr lederutvikling i form av skreddersydde temakurs og større opplæringsprogram.

Kursene vi har innen lederutvikling, gir deg konkret læring du kan ta i bruk med en gang. Vårt utgangspunkt for all lederutvikling er din praktiske lederhverdag.

Daglige ledere og mellomledernivået er våre hovedmålgrupper for lederutvikling. Vi veksler mellom innføring i faglig teori, praktisk trening og refleksjon.

I all vår lederutvikling er de arbeidsrettslige rammene for arbeidslivet og leders kommunikasjonsferdigheter grunnpilarer.

Vårt tilbud innen utvikling av ledere omfatter:

  • Lederen som arbeidsgiver
  • Personalledelse
  • Kommunikasjon og samspill
  • Konflikthåndtering
  • Medarbeidersamtalen
  • Relasjonsledelse
  • Teamutvikling
  • Møteledelse
  • Individuell og gruppevis coaching
  • Stressmestring

På lik linje med det meste annet her i livet, må god ledelse læres. Kjennetegn på gode ledere er at de har tatt lederansvar og utøvd ledelse i tidlig alder, enten via idrett, politikk eller i andre sammenhenger.

Det er alltid behov for lederutvikling, og de beste lederne er trolig de som mener at man aldri kan bli helt utlært. Med Navigator Kompetanse på laget kan du garantert utvikle dine lederferdigheter og kunnskaper til å bli en tydeligere og tryggere leder!

Tror du, som oss, at utvikling av ledere kan bidra til verdiøkning i bedriften? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om behov og muligheter!