Vi tilbyr lederutvikling i form av skreddersydde temakurs og større opplæringsprogram.

Kursene gir deg konkret læring du kan ta i bruk med en gang. Vårt utgangspunkt for alle lederutvikling er din praktiske lederhverdag. Vår hovedmålgruppe for lederutvikling er mellomledere, og vi veksler mellom innføring i faglig teori, praktisk trening og felles refleksjon.

Vårt tilbud innen utvikling av ledere omfatter:

  • Lederen som arbeidsgiver
  • Personalledelse
  • Kommunikasjon og samspill
  • Konflikthåndtering
  • Medarbeidersamtalen
  • Relasjonsledelse
  • Teamutvikling
  • Møteledelse
  • Individuell og gruppevis coaching
  • Stressmestring

På lik linje med det meste annet her i livet, må god ledelse læres. Kjennetegn på gode ledere er at de har tatt lederansvar og utøvd ledelse i tidlig alder, enten via idrett, politikk eller i andre sammenehenger. Likevel er det alltid rom for lederutvikling, og de beste lederne er trolig de som mener at man aldri kan bli helt utlært. Med Navigator Kompetanse på laget kan du garantert utvikle dine lederkunnskaper!

Tror du, som oss, at utvikling av ledere kan bidra til verdiøkning i bedriften? I så fall må du ikke nøle med å kontakte oss for en uforpliktende prat om behov og muligheter.