Få profesjonell organisasjonsutvikling som sikrer at vedtatte strategier omsettes i praksis.

Organisasjonsutvikling er noe alle ledere har fokus på, men vet du egentlig hva det innebærer? Kort oppsummert handler det om å utvikle en bedrift i henhold til en planlagt strategi slik at struktur, rapporteringslinjer, roller og praksis stemmer overens med strategiske veivalg.

Det finnes ingen fasit på hvordan organisasjonsutvikling gjennomføres. Hver bedrift har ulike behov, arbeidsmetoder, strategier og målsetninger, og følgelig er det viktig med en analyse tilpasset hver enkelt organisasjon.

Navigator Kompetanse har verktøy og metoder for å analysere og kartlegge bedriften, slik at man velger de optimale metodene for organisasjonsutvikling.

Vår profesjonelle rådgivning og veiledning har som mål å sørge for at strategien implementeres. Ofte må struktur, rutiner og tidligere praksis og vaner endres hos både ledere og ansatte.

Organisasjonskulturen kan være en barriere mot endringer. Vi jobber både med menneskene, kulturen og strukturen. Hos oss får du og din bedrift profesjonell og rask hjelp og støtte på veien mot målet!

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om behov og muligheter.