Utøv god personalledelse i praksis og følg opp personalsaker med riktige metoder og gode rutiner.

Det er mye som skal være på plass av personalrutiner og HMS for å oppfylle lovkravene i arbeidsmiljøloven. Personalsaker er sjelden enkle, og en sammensatt og vanskelig sak kan gjøre selv den mest rutinerte leder, personalsjef eller HR-sjef usikker på hva det er best å gjøre.

Saker som gjelder korrigering eller endringer med konsekvenser for egne medarbeidere, er noe mange ledere synes er krevende og kanskje til og med ubehagelig å hanskes med. Noe av grunnen kan være at arbeidsmiljøloven både er kompleks og omfattende.

Som leder på arbeidsplassen plikter du både å veilede dine ansatte og iverksette nødvendige endringer. Samtidig må du sørge for et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Ledere skal også håndtere konflikter. Det er alltid viktig at du går frem på riktig måte, både i forhold til ivaretakelse av de som er berørt og i henhold til lovverket.

Behandler man en personalsak feil, kan det fort føre til konflikter, sykefravær, turnover, ineffektivitet og redusert lønnsomhet. I verste fall kan saken havne i retten, med alle de tap det påfører partene.

Nettopp derfor mener vi at din bedrift bør spille på lag med Navigator Kompetanse. Vi er eksperter på HR, inkludert personalsaker.

Gjennom vårt tilbud innen HR-support / HR-tjenester, får du rask tilgang til profesjonell bistand, enten via en årlig abonnomentsavtale eller enkeltstående oppdrag.

Nyttig informasjon: Alt du trenger å vite om arbeidsmiljøloven finner du på nettsiden til Regjeringen.