Utøv god personalledelse i praksis og følg opp personalsaker med de riktige metodene.

Det er mye som skal være på plass av personalrutiner og HMS for å oppfylle lovkravene i arbeidsmiljøloven. Personalsaker er sjeldent lette og ha med å gjøre, og en sammensatt og vanskelig sak kan gjøre selv den mest rutinerte personallederen usikker på hva som bør gjøres.

Saker som gjelder personer og ansatte på arbeidsplassen er noe mange ledere synes er ubehagelig å hanskes med, kanskje ofte fordi arbeidsmiljøloven både er kompleks og omfattende. Behandler man en personalsak feil, så kan det fort føre til dårlig stemning på arbeidsplassing, sykemelding eller eventuelt verre konsekvenser.

Personalsaker kan omhandle alt fra ansatte som kommer for sent eller ikke dukker opp i det hele tatt, til sykefravær, utfordringer på arbeidsplassen, eller kanskje manglende prestasjoner. Som leder på arbeidsplassen må du naturligvis ta tak i dette, men alt må nødvendigvis skje på riktig måte både med hensyn til den berørte personen og ikke minst lovverket.

Nettopp derfor mener vi at din bedrift bør spille på lag med Navigator Kompetanse. Vi er eksperter på alle HR-tjenester, inkludert personalsaker. Gjennom oss får du rask tilgang til profesjonell bistand, enten via en årlig abonnomentsavtale, eller bare for midlertidlige oppdrag – såkalt «HR for hire».

Nyttig informasjon: Alt du trenger å vite om arbeidsmiljøloven finner du på nettsiden til Regjeringen.