Bygg teamet for suksess!

Vi blir delt inn i grupper og team helt fra barnehagen av. Noen ganger blir vi delt inn i team hvor vi får gleden av å utfylle hverandre, men ofte er det dessverre faktorer som kjønn, alder, evner og forkunnskaper som er avgjørende for hvilket team vi blir en del av.

I små og mellomstore bedrifter er det gjerne ikke så mange medarbeidere å velge mellom. Dermed ender vi opp med å samarbeide med de samme folkene igjen og igjen.

Hva gjør vi da hvis samarbeidet ikke går så bra? Hva skal til for å få teamet til å fungere bedre sammen? Er teambuilding i villmark eller fossestryk svaret?

Les mer »

Ledelse som virker

Mot til å ta beslutninger er en viktig lederegenskap. Viktige beslutninger og beslutninger som berører andre, blir gode når de tas sammen med andre. Derfor er evnen til å lytte og evnen til å kommunisere åpent like viktige egenskaper for en leder, og noe som vi jobber med i alle våre lederutviklingsprogram.
Les mer »