Sykefravær og sykefraværsoppfølging kan være utfordrende som arbeidsgiver – uten den riktige støttespilleren.

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å følge opp når dine ansatte er sykemeldte eller har sykefravær. Arbeidet skal tilrettelegges hvis det er mulig, og det er viktig med tett dialog mellom arbeidsgiver og den ansatte under sykefraværet.

Lovverket rundt oppfølging av sykemeldte sier blant annet noe om hvor ofte og når man skal følge opp den ansatte. NAV skal også varsles, og ved lengre sykefravær blir lovverket mer kompleks og oppfølgingen desto viktigere.

Naturligvis skal en leder sette seg inn i lovverket rundt nettopp dette, men tiden du bruker på å gruble over lovverket rundt sykefravær kan du helt sikkert bruke på noe mer fornuftig. Vi gir rask tilgang til profesjonell bistand gjennom en årlig abonnementsavtale om HR-tjenester, der du alltid får den nødvendige kompetansen og eksperthjelpen du trenger.

For deg som leder får du en forutsigbar og effektiv arbeidshverdag – også når du må bedrive sykefraværsoppfølging. For den ansatte er det også en trygghet å vite at han/hun får den oppfølgingen hun trenger (og har krav på), ettersom bedriften får rådgivning fra Navigator Kompetanse.

Se priser på HR-support under her.