Et team som fungerer godt, leverer best!

Når det anerkjente, internasjonale finansmagasinet Forbes skriver at «derfor er teambuilding en av de viktigste investeringene du gjør», så lytter de fleste. Forskningen dokumenterer det praksis også viser. Riktig teambuilding øker effektivitet, trivsel og lønnsomhet for bedrifter.

Teambuilding er derfor et viktig tema som alle ledere bør ha fokus, enten du er toppleder, mellomleder eller teamleder.

Teambuilding handler om å gjøre teamet i stand til selv å vite hva som hemmer og fremmer samarbeid og kvalitet i arbeidet.

Vi bruker blant annet Everything DiSC® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™ som et verktøy i vår teambuilding, og er sertifisert i dette av Volo som er blant Nord-Europas ledende distributører av Everything DiSC®-verktøy fra Wiley.

DiSC® gir økt bevissthet rundt egen og andres adferd, innsikt i motivasjonsfaktorer, styrker og utviklingpotensial. Verktøyet gir et felles begrepsapparat for mer effektiv samhandling.

Samhandling og kommunikasjon er altså to nøkkelord i all teambuilding. Konseptet er ikke nytt, men er ikke mindre aktuelt i et arbeidsliv og samfunn der omstilling og endringer skjer raskt og teknologiutviklingen stiller store krav til utnyttelse av den totale kompetansen du har tilgjengelig gjennom dine ansatte.

For at teambuilding skal ha ønsket effekt, er det viktig å definere klare mål og tydelige rammer. Vi bistår som fasilitator både før, under og etter prosessen og du kan være trygg på å oppnå ønsket effekt.

Vår teambuilding tar utgangspunkt i teamets praktisk arbeidshverdag og legger vekt på håndteringen av virkelighetsnære situasjoner og utfordringer.

Vi leverer skreddersydd og målrettet teambuilding. Derfor ønsker du å ha Navigator Kompetanse med på laget. Vi kan dette, og har mange års erfaring med å skreddersy teambuilding for bedrifter i Midt-Norge.