Med mange ulike personligheter på en arbeidsplass, er teambuilding et viktig verktøy for å øke effektiviteten og trivelsen.

Når det anerkjente, internasjonale finansmagasinet Forbes skriver at «derfor er teambuilding en av de viktigste investeringene du gjør», så er de fleste villige til å lytte. Det er nemlig forsket på og bevist – riktig teambuilding kan øke effektiviteten på en arbeidsplass. Og dermed også inntektene, og ikke minst trivselen!

Teambuilding er en viktig faktor som alle ledere bør ha fokus på. Ikke bare fordi man ønsker at tallene skal stige, men også med tanke på det sosiale i bedriften. Men hva handler det egentlig om?

Teambuilding kan være så mangt, men hovedmålet er som regel å forbedre samarbeidet mellom en gruppe mennesker. Dette kan gjøres på flere måter, med et strategisk opplegg med relevante oppgaver som gruppen skal løse sammen, eller noe mer sosialt der målet er å skape relasjoner og «bli kjent».

Samhandling og kommunikasjon er altså to nøkkelord når det kommer til teambuilding. Konseptet er absolutt ikke noe nytt, men i moderne tid har stadig flere bedrifter sett viktigheten i god samhandling og kommunikasjon blant bedriftens ansatte.

For at teambuildingen skal ha noe formål, så er det viktig at man definerer de målene man vil ha ut av den på forhånd. Å sende de ansatte på paintball og tro at tallene spretter i været av den grunn er noe naivt. Teambuilding må planlegges, skreddersys og målrettes hvis man skal få optimal effekt ut av en slik «øvelse».

Nettopp derfor ønsker du å ha Navigator Kompetanse med på laget. Vi kan dette, og har mange års erfaring med å skreddersy slike eventer og samlinger for bedrifter i Midt-Norge.