Stina Morstøl Nåvik

Stina er utdannet pedagog med videreutdanning i veiledningspedagogikk psykologi og har lang erfaring innen undervisning og veiledning. Hun holder kurs i grunnleggende ferdigheter, fagopplæringskurs og jobbsøkerkurs. Stina er en engasjert og dyktig formidler som er opptatt av å skape gode relasjoner. Hun motiveres av å se styrkene til den enkelte, skape samhandling og få andre til å lykkes.

Rigmor Selbekk

Rigmor har en bachelorgrad i Sosialt arbeid fra HIST, med videreutdanning innen yrkesretta rehabilitering og Supported Employment.
Som utdannet og praktiserende coach, stressmestringsinstruktør samt VIP24-veileder – evner Rigmor å komme til kjernen
i menneskers utfordringer og skape forståelse og bevissthet hos den enkelte. Rigmor har i en rekke år hatt fagansvar for marked- og rekrutteringsarbeid,
og har med stor interesse fulgt og samhandlet med lokalt og regionalt næringsliv. Med gode relasjonelle ferdigheter og et smittende engasjement, skaper
hun optimisme både blant kollegaer, samarbeidspartnere og arbeidssøkere.

Lise Brevik

Lise har en bachelorgrad i ergoterapi fra HIST med videreutdanning innen veiledningspedagogikk. Hun er også sertifisert i karriereverktøyet vip24. Lise har jobbet som veileder siden 2017, og har tidligere jobbet mange år i bedriftshelsetjenesten. Fra sistnevnte har hun en allsidig kunnskap om bl.a tilrettelegging på arbeidsplassen, lederstøtte og sykefraværsoppfølging. Som karriereveileder er Lise opptatt av relasjonsbygging og brukermedvirkning. Lise har i hele sin yrkeskarriere hatt arbeidshelse som arbeidsområde, og har et stort nettverk innen næringslivet på Innherred