Lederstøtte

Øk din gjennomslagskraft som leder ved hjelp av lederstøtte i form av effektive verktøy og erfaringsbasert læring!

Selv for erfarne ledere, vil det være mange situasjoner der lederstøtte kan være nødvendig. Ved omstilling eller andre endringer i bedriften, kan det ofte være krevende å være den som bærer ansvaret. En sparringspartner kan hjelpe deg til å løfte blikket, sortere tankene og bli tydeligere i dine prioriteringer og kommunikasjon.

Navigator Kompetanse har lang erfaring med rådgivning og støtte for bedrifter i endring og omstilling. Våre teknikker og solide veiledning sørger for at ledere blir tryggere og tar mer bevisste valg. Dette bidrar positivt og gir lønnsomhet både for bedriftens ansatte og bedriften selv.

Lederstøtte omfatter alt fra god personalledelse, organisering av arbeidshverdagen og effektiv møteledelse, til hvordan du håndterer omstilling, nedbemanning og konflikthåndtering.

Selv de beste lederne kan ha behov for lederstøtte med jevne mellomrom. Vi vet hva som fungerer, og ved å jobbe med Navigator Kompetanse kan du være trygg på at du har tilgang på den profesjonelle lederstøtten du trenger når vanskelige avgjørelser og valg skal tas.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!

Lederutvikling

Vi tilbyr lederutvikling i form av temakurs og skreddersydde opplæringsprogram.

Kursene vi tilbyr innen lederutvikling, gir deg konkret læring du kan ta i bruk med en gang. Vårt utgangspunkt for all lederutvikling er din praktiske lederhverdag.

For noen virksomheter dreier det seg om å få en gjennomgang av ulike ferdigheter og få en felles forståelse av hvordan man ønsker at ledelse skal utøves i bedriften.

Andre ønsker å ta dette videre ved å koble til trening på ferdighetene under kyndig veiledning. Vi benytter en konsulent pr 6 deltakere og anbefaler minimum fire samlinger over en 8-10 måneders periode.

Ledelse kan være en ensom jobb. Stadig flere bedrifter tilbyr derfor sine ledere individuell lederutvikling gjennom bruk av en mentor eller en ekstern coach. Navigator Kompetanse har erfarne ledere som kan være gode samtalepartnere og coacher for bedriftens ledere.

I all vår lederutvikling er de arbeidsrettslige rammene for arbeidslivet og leders kommunikasjonsferdigheter grunnpilarer. Vi veksler mellom innføring i faglig teori, praktisk trening og refleksjon.

Våre moduler innen utvikling av ledere omfatter:

• Lederen som arbeidsgiver
• Personalledelse
• Kommunikasjon og samspill
• Konflikthåndtering
• Medarbeidersamtalen
• Den vanskelige samtalen
• Relasjonsledelse
• Teamutvikling
• Møteledelse
• Stressmestring

Det er alltid behov for lederutvikling, og de beste lederne er trolig de som mener at man aldri kan bli helt utlært. Med Navigator Kompetanse på laget kan du garantert utvikle dine lederferdigheter og kunnskaper til å bli en tydeligere og tryggere leder!

Tror du, som oss, at utvikling av ledere kan bidra til verdiøkning i bedriften? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om behov og muligheter!

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!