Sykefraværsarbeid

Kartlegging
For å unngå sykefravær er det nødvendig å finne ut hvor skoen trykker.
Får de ansatte brukt sine styrker og ressurser? Har bedriften et sunt og trygt arbeidsmiljø med god kommunikasjon og tilstrekkelig informasjon?
Må et betent senefeste, hodepine eller isjias føre til fravær fra jobb? Hvilken betydning har faktorer som søvn, økonomi og privatliv for helse og arbeidsevne?

Vi har kompetanse og verktøy for å undersøke og avdekke hvor skoen egentlig trykker, og dette ser vi som en forutsetning for å lykkes i helsefremmende arbeid.

Helsehjelp
Vi leverer helsetjenester som til enhver tid og for hvert tilfelle er tilpasset og dekkende for bedriftens behov:
• Veiledning med vip24 som tiltak i bedriftens sykefraværsarbeid
• Rask og kompetent hjelp ved muskel- og skjelettproblemer, psykosomatiske plager eller lettere psykiske lidelser
• Trening, coaching og undervisning, individuelt eller i små grupper
• Teamutvikling med vip24 for individuell styrking og effektiv og samlende gruppeprosess
• Rådgivning og tilrettelegging som støtte i bedriftens HMS-arbeid

Vårt team består av erfarne fysioterapeuter, veiledere og coacher, og har fokus på samhandling med ledere, leger og psykologer og andre aktuelle aktører i bedriftens sykefraværsarbeid.

Friske ansatte
• 40% av alt legemeldt sykefravær skyldes muskel- og skjelettplager, mens 20% skyldes psykiske lidelser
• En sykefraværsdag koster bedriften 2600 kr (SINTEF 2011)
Lovpålagt sykefraværsarbeid som oppfølgingssamtaler, dialogmøter, tilrettelegging og utprøving krever økte ressurser. Sykefravær koster.
Friske ansatte lønner seg.

I sykefraværsarbeidet er vi den naturlige samarbeidspartner i de vanskelige sakene og når tilrettelegging ikke fører frem.
Vi skaper endring!

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!

Rask helsehjelp

Har du smerter i muskler eller ledd eller føler du deg anspent og stresset?
– hos oss får du rask helsehjelp!

Mange plager kan forebygges fra å bli fastlåste og langvarige, hvis de tas på alvor i en tidlig fase. Hos oss slipper du venteliste og du har direkte tilgang til fysioterapeut. Vi har spesialiserte fysioterapeuter innen både manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi.

Det vil bli gjennomført en grundig medisinsk kartlegging av din funksjon og dine utfordringer. Deretter får du oppfølging og tiltak tilpasset dine behov (for eksempel avspenning eller løse opp fastlåste spenningsmønstre). Målet er å bedre funksjonen, redusere fastlåste spenningsmønstre og redusere stress, slik at sykefravær forebygges.

Hos oss er det ingen ventetid og du får direkte tilgang til fysioterapeut. Oppfølgingen består av tre konsultasjoner: første time er en kartleggingstime, og de to påfølgende timene består av tiltak tilpasset den enkeltes behov og utfordring.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!

6-ukersprogram

Dette er vårt seks ukers oppfølgingsprogram for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt. Det vil gjennomføres en grundig funksjonsvurdering for ressurser, muligheter og utfordringer. På den måten kan vi sette inn riktige tiltak. Oppfølgingsprosessen skjer i tre faser; kartlegging, oppbygging og mestring. Gjennom bruk av prosessverktøyet vip24 gjennomføres det en helhetlig og grundig kartlegging av egne verdier, interesser og preferanser. Dette fremmer selvinnsikt og refleksjon rundt egne friskfaktorer, styrker og utviklingspotensial; både i jobb og i fritid. Samhandling med arbeidsgiver, BHT og behandlingsapparat står sentralt i vår oppfølging.

For oppfølging av sykefraværsarbeidet mener vi at det kreves en helhetlig tilnærming til de utfordringene som arbeidstakeren har. Derfor har vi helsefaglig spesialistkompetanse på både psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi, kognitiv terapi og gestaltterapi.

Ta gjerne kontakt med oss for å få bistand til akkurat deres behov.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!