Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Hva er Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige?

Navigator Kompetanse formidler kunnskap om norsk arbeidsliv. Slik vil våre kursdeltakere kunne søke arbeid, beholde arbeid og kjenne til hvordan et arbeidsforhold avsluttes. Arbeidssøkerne gjøres kjent med både skrevne lover og uskrevne regler, slik de praktiseres i Norge. Vi legger vekt på arbeidslivets krav til utdanning, erfaring og personlig egnethet opp mot ulike yrker. Vi vektlegger også temaer som kulturforskjeller, bærekraft, arbeidshelse og kommunikasjon. Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige varer i 16 uker, fordelt på 8 uker med teori og 8 uker i arbeidspraksis.

Våre arbeidssøkere har variert bakgrunn. Fra lite eller ingen arbeidserfaring/utdanning i Norge til fullstendige eller delvis fullførte utdanninger og yrkeserfaringer fra andre land. Felles er at de er godt motiverte for jobb – med mål om å kunne forsørge seg selv og bidra til fellesskapet vårt.

Vi opplever god respons når våre kursdeltakere banker på døra for å spørre om praksis ute i bedriftene Vi er takknemlige for det gode samarbeidet når vi kommer på besøk og oppfølging.

Navigator Kompetanse skaper solskinnshistorier sammen med praksisbedriftene og NAV – og nå skal vi ut og skape flere!

jobbsøkerkurs

Det skal være en vinn – vinn – situasjon

 • Navigator Kompetanse gir arbeidssøkere gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger om norsk arbeidsliv, som styrker deres posisjon i arbeidsmarkedet og gir språkprogresjon.
 • Du som arbeidsgiver vil få en ekstra ressurs for en periode som bidrar med kunnskap og erfaring, og vil ved en eventuell ansettelse få en ferdig opplært arbeidstaker.
 • Virksomheten oppnår inkluderende arbeidsmiljø og positivt renommé både eksternt og internt.

Vil du vite mer om Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige?

Kontakt oss for informasjon:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Erfaring fra deltaker:

«Med bachelorgrad i sykepleie og fem års erfaring fra Ghana, kom jeg til Norge i 2015. Her tok jeg en mastergrad i folkehelse fra NTNU, men trengte autorisasjon fra helsedirektoratet for å kunne arbeide som sykepleier.

Jeg begynte på jobbsøkerkurset med en forventning om å finne en annen jobb i tillegg til min tilkallingsjobb, men slik gikk det ikke. Jeg hadde strøket i norsk eksamen på trinn 3 på NTNU, men bestod eksamen neste gang, fordi jeg fikk muligheten til å øve på kurset. I praksisperioden fikk jeg hjelp til å ta fagbrev. Selvtilliten min vokste ettersom jeg lærte meg norsk arbeidskultur og rettighetene man har i Norge.

Jeg har fått opptak til NTNU for videre sykepleierstudier for å hjelpe meg med autorisasjon som sykepleier i Norge og 100% stillingsløfte fra arbeidsplassen min når jeg får autorisasjon. Jeg kunne ikke ha klart å gjøre alle disse hvis ikke for hjelp fra Navigator kompetanse og min avdelingsleder. Jeg er så takknemlig.»

Chizoba, fra Ghana

Solskinnshistorier fra arbeidsgivere:

«Godt forberedte kursdeltakere fra Navigator Kompetanse har gjennom praksis ved Charlottenlund skole og SFO endt opp som verdifulle ansatte ved vår skole.

De har fått god oppfølging underveis i praksisen fra Navigator og vi er glad for at samarbeidet fortsetter.»

Pål Mokkelbost, Leder Charlottenlund SFO

 

«Vi opplever Navigator Kompetanse som en god samarbeidspartner som ser den enkelte i gruppa, og de har en god dialog med bedriften. Deltakerne får økt selvtillit i arbeidsdagen og føler seg tryggere i jobb. De tilbyr jobbrelatert læring som er veldig viktig for at de skal føle seg trygge på lover, regler, krav og forventninger i arbeidshverdagen.»

Jorunn Munkvold, Driftssjef Eir

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Yrkesnorsk i praksis

Hva er yrkesnorsk i praksis?

Yrkesnorsk i praksis er et helt nytt og unikt tiltak, hvor deltaker får fagrettet norskopplæring kombinert med praksis i bedrift. Erfaringer fra tidligere viser at individuell språkopplæring i kombinasjon med relevant arbeidstrening er svært effektivt for økt språkutvikling. Dette bidrar til kvalifisert arbeidskraft i næringslivet, og kan også inngå i forberedelse til et videre lærlingeløp i din bedrift. Deltakere i Yrkesnorsk i praksis søkes inn av NAV.

teambuilding

 

Yrkesopplæringen skal være en vinn – vinn – situasjon

 • Vi gir deltaker opplæring i norsk og i bransjespråk.
 • Deltaker får tilført kunnskaper, ferdigheter og holdninger til faget, og norsk arbeidsliv generelt, slik at han/hun styrker sin posisjon i arbeidsmarkedet.
 • Du som arbeidsgiver vil få tilgang til en ekstra ressurs for en periode som kan bidra med sine kunnskaper og erfaringer.
 • Deltaker får målrettet yrkesopplæring som kan fylle bedriftens behov for arbeidskraft —en måte å rekruttere på.
 • Virksomheten kan utvikle et mer inkluderende arbeidsmiljø.
 • Din bedrift bygger positivt renommé, eksternt så vel som internt, gjennom å bidra i dette samfunnsoppdraget.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for informasjon:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Erfaring fra våre deltakere:

«Jeg har vært på flere norskkurs før, og dette ligner ikke på dem. Jeg kan si at Navigator er et utviklingssenter hvor man kan få et bredt spekter av kunnskap som trengs for bedre integrering og lettere innpass i arbeidsmarkedet.

Språkkunnskapen forbedres ved hjelp av systematiske veiledninger,  interessante quizer og tilgang til ulike utdanningsplattformer. I tillegg får deltakerne gode instruksjoner om hvordan arbeidslivet ser ut, og hva som skal til for å lykkes med det – fra å skrive søknader og CV-er, til ulike lovbestemmelser.

Med daglige gruppesamtaler og diskusjoner om ulike temaer, kan deltakerne gjøre store fremskritt med det norske språk og berike livene sine ved å møte mennesker fra forskjellige meridianer. Og alt dette skaper et større nettverk som øker mulighetene for jobb senere. Anbefaler!»

Violet, fra Serbia

Praksisplass ved avd. for dokumentforvaltning hos NTNU

«Jeg har bodd i Norge i 10 år, men har aldri hatt selvtillit til å snakke norsk.  For 7 måneder siden begynte jeg på kurs hos Navigator Kompetanse.  De hjalp meg med alt, hvordan jeg skriver CV, hvordan jeg tror på meg selv, og de hjalp meg med å finne et praksissted. De er alltid der for meg med all slags hjelp. Men viktigst av alt: De hjalp meg med å bygge selvtillit til å begynne å snakke norsk!

Språk er nøkkelen, og jeg har fått den fra dem.  Jeg vet dette bare er en start. Det er lang vei som venter før jeg kan snakke flytende norsk, men jeg er endelig på vei.  Stor takk til alle i Navigator Kompetanse-teamet. Deres vennlighet, tålmodighet, humor og rolige tone ga meg mye.» 

Elizabeta, fra Latvia

Praksisplass på Drivstua Gartneri AS

Solskinnshistorie fra arbeidsgiver:

«Høsten 2021 fikk LNS henvendelse fra Navigator Kompetanse om mulig praksisplass for en person som hadde relevant utdannelse og kompetanse i forbindelse med et tunnelprosjekt. Henvendelsen var i seg selv en positiv overraskelse dersom LNS ikke var kjent med at denne ordning fantes (Yrkesnorsk i praksis). Den korte historie er, at etter en vellykket praksisperiode fikk vedkommende en prosjektansettelse i firmaet.»

Stefan Sigurdsson, prosjektleder,  Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS)

Personvernerklæring for Yrkesnorsk finner du her. Ta kontakt med din veileder hvis du har spørsmål til innholdet.

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Ekspertbistand

Ekspertbistand fra Navigator Kompetanse

Er du sykemeldt, eller har du vært sykemeldt? Du kan få hjelp – med ekspertbistand fra Navigator Kompetanse.

ekspertbistand2

Hva er Ekspertbistand?

Ekspertbistand betyr at du og lederen din får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge og avklare situasjonen, og foreslår tiltak som kan gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt. Målet er at du skal komme tilbake i jobben din, eller i et annet arbeid hos samme – eller en annen – arbeidsgiver.

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Regelverket om ekspertbistand finner du i Forskrift om tilskudd til ekspertbistand.

Hvem kan søke om tilskudd – og hva dekker tilskuddet?

Arbeidsgiver må søke om tilskuddet. Tilskudd til ekspertbistand kan være aktuelt når

 • du har en arbeidsgiver, men har utfordringer med å stå i arbeid. Dette har ført til langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
 • du og arbeidsgiveren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjenesten som din virksomhet har avtale med
 • både du og arbeidsgiveren ønsker hjelp

Det er arbeidsgiveren som mottar tilskuddet. Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maksimal sats. Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Du kan lese mer om det praktiske omkring Ekspertbistand på NAV sine sider.  

Hvordan kan Navigator Kompetanse hjelpe deg?

Vårt team består av erfarne veiledere, coacher og helsearbeidere med kompetanse innen:

 • Arbeid og helse
 • Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • Relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Konflikthåndtering
 • Omstillingsarbeid
 • Arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
 • Karriereveiledning

Vi tilbyr et inntil 12 ukers sykefraværsprogram med helsefremmende karriereveiledning. I dette arbeidet benytter vi det helhetlige og styrkebaserte prosessverktøyet InFlow24.

Ved å kartlegge og styrke funksjon og arbeidsevne, og øke bevisstheten omkring egne muligheter er målet å:

 • Finne gode løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Øke samhandling
 • Gi hjelp til å se egne muligheter og ta smarte valg

Prosessens tre faser:

ekspertbistand

Ekspertbistanden resulterer i en rapport til arbeidsgiver og arbeidstaker – som beskriver årsaken til sykefraværet, og skal foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Teamutvikling

Et team som fungerer godt, leverer best!

Når det anerkjente, internasjonale finansmagasinet Forbes skriver at «teamutvikling er en av de viktigste investeringene du gjør», så lytter de fleste. Forskningen dokumenterer det praksis også viser: Riktig teamutvikling øker effektivitet, trivsel og lønnsomhet for bedrifter.

Teamutvikling er derfor et viktig tema som alle ledere bør ha i fokus; enten du er toppleder, mellomleder eller teamleder. Det handler om å gjøre teamet i stand til selv å vite hva som hemmer og fremmer samarbeid og kvalitet i arbeidet.

teamutvikling

Verktøy

Vi bruker InFlow24 og TeamMap som verktøy i vår teamutvikling.
Verktøyene gir økt bevissthet rundt egen og andres adferd, innsikt i motivasjonsfaktorer, styrker og utviklingpotensial. Verktøyet gir et felles begrepsapparat for mer effektiv samhandling.

Samhandling og kommunikasjon er altså to nøkkelord i all teamutvikling. Konseptet er ikke nytt, men er ikke mindre aktuelt i et arbeidsliv og samfunn der omstilling og endringer skjer raskt og teknologiutviklingen stiller store krav til utnyttelse av den totale kompetansen du har tilgjengelig gjennom dine ansatte.

For at teamutvikling skal ha ønsket effekt, er det viktig å definere klare mål og tydelige rammer. Vi bistår som fasilitator både før, under og etter prosessen og du kan være trygg på å oppnå ønsket effekt. Vi tar utgangspunkt i teamets praktisk arbeidshverdag og legger vekt på håndteringen av virkelighetsnære situasjoner og utfordringer.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!