Alle har sine styrker

Du har dine. Jeg har mine. Vi har våre. Alle har sine styrker. Men altfor mange får dessverre ikke brukt styrkene sine i jobben. Enten fordi de selv ikke er klar over dem eller fordi lederen ikke er bevisst hver enkelt sine styrker.

Dette vil vi gjøre noe med! Derfor har CXS og samarbeidspartnerne i hele landet satt i gang Den store styrkejakten.

Bli med oss i den store styrkejakten! Over 300 000 personer har allerede funnet sine styrker. Nå er det din tur. Lykke til i jakten på dine styrker!

Navigator Kompetanse er samarbeidspartner med CXS i den store styrkejakten og har erfarne veiledere som daglig søker- og oppnår gode løsninger for arbeidsgivere og arbeidssøkere, gjerne i samarbeid med organisasjoner og offentlig forvaltning i hele Trøndelag.

Alle fortjener en jobb der man får brukt seg selv på en god måte

Alle har sine styrker – og selvsagt også svakheter. Men vi mener det beste for alle er at vi fokuserer på styrkene – for det er de som betyr mest når du skal bidra, samarbeide, løse oppgaver, oppnå resultater og skape verdier!

Refleksjon og bevissthet rundt egne styrker skaper muligheter. CXS har utviklet vip24, en HR-strategisk metodikk som strukturerer og operasjonaliserer dette, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Rett person i feil jobb?

Altfor mange får ikke brukt styrkene sine i jobben. Enten fordi de ikke selv er klar over egne styrker eller at arbeidsgiver ikke anerkjenner dem. Mange føler at de ikke har den jobben de ønsker. Er du blant dem? Får du ikke brukt kompetansen din – er du rett og slett i feil jobb? Får du ikke brukt evnene dine – er du i feil rolle? Eller spises du opp av jobben og føler at du ikke strekker til på hjemmebane – har du feil balanse mellom jobb og fritid?

Rett person i rett jobb!

Uansett hvor man er i karrieren har vi tro på verdien av å finne styrkene dine. Styrkebasert ledelse handler om selvledelse og vilje til livslang læring, der hver og en kjenner sine styrker og svakheter og finner gode strategier for å hente fram det beste i seg selv. Det handler om ledere som ser og anerkjenner den enkeltes styrker, og gir roller og oppgaver som får fram det beste i hver enkelt. Vip24-metodikken strukturerer og operasjonaliserer dette, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Digitalt verktøy

Kjernen i vip24 er et digitalt profileringsverktøy.  Det er bokstavelig talt fritt fram (ja, helt gratis!) og uhyre enkelt for alle å ta vip24 i bruk. Opprett konto, logg inn og svar på et sett av spørsmål og påstander – og så taterataaa – har du en profil som viser dine styrker, preferanser og motivasjonsfaktorer. Tanken er at denne profilen skal danne et godt utgangspunkt for å reflektere rundt egen jobbsituasjon og karriere. Den gir ingen fasit, men klargjør og veileder.

Du eier selv alle data, og bestemmer selv hvem du vil dele profilen din med

Kanskje er du mest interessert i selv å reflektere over hva du vil og kan få til? Eller du vil dele profilen med noen du stoler på, for å snakke om veien videre? Kanskje har du lyst til å vise styrkene dine til nåværende eller potensiell arbeidsgiver? Du velger selv!

CXS og samarbeidspartnerne i hele landet tilbyr også coaching for den som ønsker det. Dette er en betalt tjeneste, der vip24-sertifiserte konsulenter gir veiledning på bakgrunn av profilen. Coachingen bestilles og bookes i vip24-verktøyet, og gjennomføres som en trygg og motiverende videosamtale på avtalt tidspunkt.