Lederutvikling: Er du en ekte leder?

Det å være leder er å oppnå resultater gjennom andre. Dette er et selvsagt utgangspunkt for all lederutvikling. Skal du lede, må du prioritere å bruke tid med folkene dine.

Les tegnene

Det å bli sett og bekreftet er et grunnleggende behov vi alle har. Ja, så viktig er det med bekreftelse at vi ofte griper til negativ adferd hvis vi ikke får ønsket oppfølging.

Arbeidstakere er ofte flinke til å skjule sitt behov for å bli hørt og sett. De er jo profesjonelle og fornuftige mennesker. Det er derfor din jobb som leder å lese tegnene.

Kommunikasjonen mellom leder og medarbeider, er derfor et sentralt tema i all lederutvikling. Den består av mye mer enn ord. Når kommunikasjonen låser seg, er veien til konflikt kort.

Håndter konflikter

Av og til ender det med fastlåste og energitappende konflikter. Selv disse kan ofte løses når alle opplever å bli lyttet til og får aksept for sine følelser og meninger.

Godt lederskap kan ses på som evnen til god kommunikasjon og rask konflikthåndtering, hvor man unngår en nedadgående spiral med langvarig misnøye fra de involverte partene.

Anerkjenn

Et fellestrekk ved virkelig gode ledere er at de er gode til å se og anerkjenne andre. Den samme evnen har også de beste kollegene, kundene og leverandørene.

Du kjenner nok typen. Det er de som nesten alltid gir deg en god følelse. De gjør at du smiler fornøyd bare øyeblikket etter at du trampet rasende inn for å si noen sannhetens ord.

Lytt

Hva er det de gjør, de beste? Det er sjelden de argumenterer mot deg. De jatter heller ikke med, eller later som de kan endre det som har skjedd. I stedet lytter de og spør hva du trenger som kan bedre situasjonen.

Det betyr ikke at de alltid er enig med deg, men de er alltid villig til å høre på deg og er åpne for å finne en løsning. Dette kan trenes opp gjennom praktisk og virkelighetsnær lederutvikling.

Bry deg

Det kan være slitsomt å forholde seg til medarbeiderne med alle sine følelser, meninger, behov og krav. Ja, det er krevende å være leder men det er jobben din.

Du må utføre jobben din godt og sørge for at folkene dine merker at du bryr deg om hva de mener og hvordan de har det.

Verken du eller virksomheten har råd til at du lar være, for vi vet at medarbeidere som får tilbakemeldinger presterer bedre.

Lederutvikling handler om å ta bevisste valg

Er du leder, har du makt over din egen tid og mulighet til å ta bevisste valg. Når du vet at medarbeiderne dine trenger oppfølging og oppmerksomhet holder det ikke med gode intensjoner. Gode intensjoner blir gjerne overkjørt av hverdagens mange oppgaver.

Gjennomfør

Sett deg konkrete, målbare og tidfestede mål for kontakten med dine folk. Reserver tid til den viktigste ressursen du har, slik du også reserverer tid for andre viktige oppgaver.

Akkurat nå er det perfekte tidspunktet for å planlegge god ledelse – ditt gode lederskap. Gjør det. Nå.

Vil du vite mer om dette emnet?

Se våre tjenester eller kontakt oss »