God lederstøtte reduserer sykefravær

Arbeidsmiljøet og forholdet til nærmeste leder er alfa og omega for sykefraværet i mange virksomheter. Du som er leder kan utgjøre hele forskjellen.

Sykefravær koster

Sykefravær er kostbart for samfunn, virksomhet og den enkelte. Du som er leder kan gjøre en forskjell. I mange tilfeller er det nettopp lederen som betyr mest.

En støttende leder og et godt arbeidsmiljø gjør det lettere å komme tilbake etter et lengre sykefravær. I tillegg reduseres også risikoen for i det hele tatt å bli syk.

Arbeidsmiljøet påvirker arbeidshelse

Forskning fra bl.a. STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) dokumenterer at hele 15 % av langvarig sykefravær skyldes arbeidsmiljøet.

Har du en lite støttende leder, er risikoen for høyt sykefravær 50 % større enn på en arbeidsplass der ansatte har god støtte fra lederen.

Det er lederen som slår an tonen og setter standarden for kvaliteten på arbeidsmiljøet og forholdet til hver enkelt.

Jobbengasjement er lønnsomt

Ledelse er å skape mening for medarbeiderne. Når jobben er meningsfull, blir kontroll og målinger mindre viktig.

En leder som i tillegg er trygg, tydelig og stoler på folk, belønnes med ansvarlige medarbeidere som drives av arbeidsglede, forpliktelse og jobbengasjement.

Forebygging av sykefravær starter derfor allerede fra første arbeidsdag med nye medarbeidere. Det er da og alle påfølgende arbeidsdager at grunnlaget legges.

Det finnes alltid en løsning

Hva med juksemakerne, tenker du kanskje. En god leder vil avsløre dem, og ha mot til å ta de tøffe grepene som da må til.

Kompetente ledere finner gode løsninger, enten det er tid og tålmodighet som skal til, eller det er behov for endringer i arbeidsforhold.

En god leder legger til rette for et inkluderende arbeidsmiljø og tar høyde for at vi er ulike. Derfor vil en god leder også ta tak hvis kolleger legger mer sten til byrden for kolleger med redusert arbeidsevne.

Holdninger og praksis hos kompetente ledere sier tydeligere enn ord at det er greit at ikke alle kan jobbe like mye hele tiden.

Prioriter flokken din

Kommunikasjon og god oppfølging av friske medarbeidere kan læres. God sykefraværsoppfølging kan også læres. Lederutvikling er en løpende prosess.

Det er viljen til å lære og til å omsette det du har lært i praktisk handling som er krevende. Du må endre tankemønstre, handlinger og ofte drepe noen fordommer.

Som leder har du mye å styre med. Dagen fylles opp av alt annet enn å snakke med medarbeiderne. Det er budsjettarbeid, strategiplaner og epostlesing.

Hvis du ønsker å gjøre en forskjell – hvis du virkelig vil lede – da må du prioritere de du leder. Sannsynligvis betyr det at du må bruke tiden din på noe annet enn det du alltid har gjort.

Ledelse av folkene dine er det viktigste du gjør som leder. Resten kan stort sett andre ta seg av.

Vil du vite mer om dette emnet?

Se våre tjenester eller kontakt oss »