Vi tilbyr lederutvikling i form av temakurs og skreddersydde opplæringsprogram.

Kursene vi tilbyr innen lederutvikling, gir deg konkret læring du kan ta i bruk med en gang. Vårt utgangspunkt for all lederutvikling er din praktiske lederhverdag.

For noen virksomheter dreier det seg om å få en gjennomgang av ulike ferdigheter og få en felles forståelse av hvordan man ønsker at ledelse skal utøves i bedriften.

Andre ønsker å ta dette videre ved å koble til trening på ferdighetene under kyndig veiledning. Vi benytter en konsulent pr 6 deltakere og anbefaler minimum fire samlinger over en 8-10 måneders periode.

Ledelse kan være en ensom jobb. Stadig flere bedrifter tilbyr derfor sine ledere individuell lederutvikling gjennom bruk av en mentor eller en ekstern coach. Navigator Kompetanse har erfarne ledere som kan være gode samtalepartnere og coacher for bedriftens ledere.

I all vår lederutvikling er de arbeidsrettslige rammene for arbeidslivet og leders kommunikasjonsferdigheter grunnpilarer. Vi veksler mellom innføring i faglig teori, praktisk trening og refleksjon.

Våre moduler innen utvikling av ledere omfatter:

• Lederen som arbeidsgiver
• Personalledelse
• Kommunikasjon og samspill
• Konflikthåndtering
• Medarbeidersamtalen
• Den vanskelige samtalen
• Relasjonsledelse
• Teamutvikling
• Møteledelse
• Stressmestring

Det er alltid behov for lederutvikling, og de beste lederne er trolig de som mener at man aldri kan bli helt utlært. Med Navigator Kompetanse på laget kan du garantert utvikle dine lederferdigheter og kunnskaper til å bli en tydeligere og tryggere leder!

Tror du, som oss, at utvikling av ledere kan bidra til verdiøkning i bedriften? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om behov og muligheter!

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!