KARRIEREVEILEDNING MED VIP24 FOR UNGDOM

Hvor har du styrkene dine? Hva er det som motiverer deg? Har du en drøm eller et mål, eller er det vanskelig å finne ut hva du egentlig vil? Karriereprogrammet vip24 kan hjelpe deg videre!

Gjennom vår karriereveiledning blir du invitert til å delta i et web-basert kartleggingsprogram som kalles vip24. Dette er et profil- og samtaleverktøy som gir et godt utgangspunkt for refleksjon rundt egne styrker og utviklingsmuligheter. Du får tilsendt fem moduler der du besvarer spørsmål som omhandler egne verdier, interesser og preferanser.
Programmet utarbeider en profil som blir utgangspunkt for påfølgende veiledningssamtaler med oss.

Vi som hjelper deg er erfarne veiledere innen karriere og rådgivning. I tillegg har vi helsefaglig bakgrunn som gjør at vi også kan gjøre vurderinger ut ifra et helseperspektiv. Vi har gode erfaringer med at dette åpner opp for helhetlige og konstruktive veiledningssamtaler. Målet med karriereveiledningen er at du skal bli bevisst dine egne ressurser, egenskaper og evner. Vi hjelper deg å se dine muligheter for at du skal kunne ta gode valg for din fremtid.