Kjenner du reglene for unge arbeidstakere?

Ungdom står i disse dager i kø for å få sommerjobb og deltidsengasjement. Behandle dem godt. De er en viktig ressurs, de er framtiden og de er viktige for bedriftens omdømme.

Framtidens arbeidskraft

De som i dag leies inn for å dekke opp ferieplanen, vil om få år ha den mest oppdaterte kompetansen. De kan da selv velge hvilken ledelse de vil jobbe under. Plutselig er det ikke de unge som jakter på jobb, men du som er arbeidsgiver som jakter på arbeidskraft. Dette er sjelden tema i lederopplæring og lederutvikling.

Som leder for ungdom har du en viktig oppgave i å formidle riktige holdninger og grunnleggende kunnskap om arbeidslivet. Det er viktig at du som er leder er et godt forbilde.

Særskilte regler

Unge arbeidstakere er omfattet av noen særskilte regler og begrensninger. Til gjengjeld får virksomheten ivrige og tilpasningsdyktige arbeidstakere som har krav på:

  • Skriftlig arbeidsavtale, uansett hvor få timer eller kort periode de jobber
  • God opplæring og informasjon om hvilke regler som gjelder på arbeidsplassen
  • Trygt og sikkert arbeidsmiljø

Ivaretakelse av lover og regler overlates gjerne til jurister eller HR-tjeneste, men bør etter vår erfaring være en selvsagt del av all lederutvikling.

Rimelig arbeidskraft

Ungdom er rimelig arbeidskraft, men skal selvsagt ha en anstendig lønn. Er virksomheten omfattet av tariffavtale, har de krav på minstelønn.

Regulering av arbeidstid

Arbeidstiden til ungdom er regulert, og du som er leder må sørge for å følge de særlige regler som gjelder. Dette er de viktigste:

  • Ungdom mellom 13 og 15 år kan utføre «lett» arbeid, som f.eks. avisbud i inntil 2 timer i døgnet og 12 timer i uken de ukene det er undervisning. Ved skolefri kan de arbeide opp til 7 timer i døgnet og 35 timer i uken, men skal ha fri mellom kl 2000 om kvelden og 0600 om morgenen.
  • De som er mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige, kan arbeide inntil 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. De skal ha fri mellom 2300 og 0600.
  • For skolepliktige mellom 15 og 18 år er det viktig at arbeidet ikke går ut over skolegang, helse og utvikling. Arbeidsgiver plikter å ha oversikt over hvor mye den unge arbeidstakeren jobber totalt sett, også hos andre arbeidstakere.
  • Personer under 18 år kan ikke jobbe overtid og skal ha minst 30 minutters pause når de jobber mer enn 4 1/2 time daglig.
  • De som er 18 år og går på skole, må ha minst fire uker fri i løpet av året. Minst to av disse skal tas som sommerferie.

Dette er tema vi gjennomgår i flere av våre kurs innen lederutvikling. Les mer om det her. Vi gir deg også rådgivning via vår HR-tjeneste.

Les mer på arbeidstilsynets sider »

Meld deg på vårt nyhetsbrev for flere gratis tips og tilbud fra oss.

Kontakt oss i dag for tilbud på lederstøtte, som lederutvikling eller HR-tjeneste.

Vil du vite mer om dette emnet?

Se våre tjenester eller kontakt oss »