Elin Jacob tlf. 900 31 595 / elin.jacob@navigatorkompetanse.no

Leder arbeidshelse

Elin er utdannet fysioterapeut med spesialisering innen behandling og forebygging av muskel- og skjelettlidelser, og har videreutdanning innen psykologisk rådgivning. Hun har over 20 års erfaring i sykefraværsarbeid som behandler, leder, HMS-rådgiver og veileder og er sertifisert vip24-instruktør. Elin har fokus på kvalitet og samhandling og bistår våre kunder på både individ- og systemnivå.

Tove Iversen tlf. 911 16 725 / tove.iversen@navigatorkompetanse.no

Forretningsutvikler

Tove er økonom med tilleggsutdanning i veiledning, coaching, teamutvikling, personaladministrasjon og relasjonsledelse. Tove har lang ledererfaring og har jobbet mye med utvikling av enkeltpersoner og team i tillegg til karriereveiledning. Hun er ansvarlig for Kompetanse pluss. Tove har et særlig ansvar for kvalitetssikring og koordinering av vår virksomhet og våre leveranser.

Bjarne Røkke tlf. 454 52 977 / bjarne.rokke@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver og pedagog

Bjarne har lang erfaring som pedagog, og har videreutdanning innen veiledning og voksnes læring. Bjarne holder kurs i grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse, og tilpasser kurs til forskjellige grupper og bedrifter. Han er tilknyttet kompetanse pluss, og har ansvaret for norskopplæring for minoritetsspråklige. Han har stort fokus på inkludering og gode relasjoner i undervisningen, noe som kan gjøre læring mer motiverende.

Hanne Sofie Løken tlf. 988 96 454 / hanne.loken@navigatorkompetanse.no

Psykomotorisk fysioterapeut og bedriftsrådgiver

Hanne Sofie er psykomotorisk fysioterapeut og jobber med sammensatte helseplager, stressrelaterte plager og psykiske lidelser. Hun har en mastergrad i psykisk helsearbeid fra NTNU og er dessuten videreutdannet innen utredning og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Hun er sertifisert Vip 24-instruktør og er karriereveileder. Hun har bakgrunn fra både bedriftshelsetjenesten, primær- og spesialisthelsetjenesten.

Anita Gravbrøt tlf. 926 20 713 / anita.gravbrot@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver og coach

Anita er utdannet fra BI innen markedsføring og ledelse. Hun har tilleggsutdanning som NLP Meta Coach fra CoachTeam AS, og er sertifisert veileder i Vip24 og 4MAT. Anita har lang arbeidserfaring fra administrasjon og ledelse i servicebedrifter i privat næringsliv. Hun er spesielt opptatt av selvledelse, kommunikasjon og samspill mennesker i mellom, og har de siste årene hatt fokus på endringsprosesser, både individuelt og i grupper/team.

Elisabeth Rønningen tlf. 46852980 / elisabeth.ronningen@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver og ergoterapeut

Elisabeth er utdannet ergoterapeut med videreutdanning innenfor arbeidshelse. Hun har jobbet som veileder, treningsveileder og med sykefraværsoppfølging i snart 10 år og har også bred erfaring innenfor kommunal helsetjeneste. Elisabeth har gjennomført videreutdanning i Supported employment, er utdannet kostholdsveileder TMS og sertifisert VIP-24 veileder. Hun er opptatt av å skape gode relasjoner med samarbeidspartnere og å kunne bidra til mestring og vekst.

Chelsea Wold tlf. 928 18 926 / chelsea.wold@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver

Chelsea er autorisert gestaltterapeut fra Høyskolen i Akershus og har bachelor i Rådgivning og voksnes læring fra NTNU samt videreutdanning i Kognitiv terapi. Hun er instruktør i Motiverende intervju (MI). Chelsea holder kurs og bistår ellers våre kunder med karriereveiledning, funksjonsvurderinger og mestringsstrategier.

Eva Grendahl tlf. 930 47 829 / info@navigatorkompetanse.no

Mindfulnessinstruktør

Eva er bedrifts- og markedsøkonom, har en cand.mag grad i organisasjonssosiologi og flere masterfag i organisasjon og ledelse. Hun har jobbet som leder og grunder i mange år, og jobber nå som veileder og mindfulnessinstruktør.  Eva bidrar særlig på oppdrag knyttet til stressmestring, med mindfulness/oppmerksomhetstrening som sine hovedverktøy.

Martha Torvik

Kursholder i relasjonsledelse

Martha er autorisert medlem i Relasjonsledelse Norge og tar oppdrag for oss innenfor lederutvikling, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering og endringsprosesser. Hun har utdannelse i økonomi, strategi, ledelse og kommunikasjon fra Høgskolen i Lillehammer og NHH. Martha kobler teoretisk kunnskap og mange års erfaring med ledelse i store virksomheter sammen til en praktisk rettet tilnærming i sitt arbeid.