Elin Renolen tlf. 900 31 595 / elin.renolen@navigatorkompetanse.no

daglig leder

Elin bistår bedrifter innen arbeidshelse og omstilling på både system- og individnivå. Med lang bakgrunn som leder, behandler, HMS-rådgiver og veileder evner hun å se kompleksiteten i våre kunders problemstillinger og bistår bedriftene i å finne gode løsninger som både hjelper ansatte og som bidrar til økt lønnsomhet og godt omdømme. Elin er en dreven veileder og instruktør i verktøyet vip24 og leverer karriereveiledning til kunder i omstillingsprosesser og i sykefraværsoppfølging. Hun er opptatt av kvalitet og samhandling og kjører team- og lederutviklingsprosesser i små og mellomstore bedrifter.

 

Tove Iversen tlf. 911 16 725 / tove.iversen@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver omstilling og utvikling

Tove har solid erfaring med omstillingsarbeid og karriereveiledning og jobber både individuelt og med grupper. Hun er opptatt av å skape gode relasjoner, inspirere og motivere samtidig som hun deler kunnskap og gir tydelige tilbakemeldinger. Tove har også hovedansvar for våre Kompetanseplusskurs hvor vi bidrar til kompetanseheving for våre kunder. Tove er sertifisert i relasjonsledelse og har lang ledererfaring og som kommer våre kunder til nytte.

Bjarne Røkke tlf. 454 52 977 / bjarne.rokke@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver og kursansvarlig

Bjarne er utdannet pedagog og har videreutdanning innen veiledning og voksnes læring. Han holder kurs i grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse, og tilpasser kurs til forskjellige grupper og bedrifter. Han er tilknyttet Kompetansepluss, og har ansvaret for norskopplæring for minoritetsspråklige og fagbrevopplæringskurs. Bjarne har stort fokus på inkludering og gode relasjoner i undervisningen, noe som kan gjøre læring mer motiverende.

Hanne Sofie Løken tlf. 988 96 454 / hanne.loken@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Trondheim

Hanne Sofie er psykomotorisk fysioterapeut og jobber med sammensatte helseplager, stressrelaterte plager og psykiske lidelser. Hun har en mastergrad i psykisk helsearbeid fra NTNU og har bakgrunn fra både bedriftshelsetjenesten, primær- og spesialisthelsetjenesten. Hanne Sofie er sertifisert i vip24 og bistår våre kunder med sykefraværsoppfølging og karriereveiledning.

Anita Gravbrøt tlf. 926 20 713 / anita.gravbrot@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Steinkjer

Anita er utdannet fra BI innen markedsføring og ledelse. Hun har tilleggsutdanning som NLP Meta Coach fra CoachTeam AS, og er sertifisert veileder i vip24 og bistår våre kunder i sykefraværsarbeid og i omstillingsprosesser. Anita har lang arbeidserfaring fra administrasjon og ledelse i servicebedrifter i privat næringsliv. Som karriereveileder er hun spesielt opptatt av selvledelse, kommunikasjon og samspill mennesker imellom, og har fokus på endringsprosesser, både individuelt og i grupper/team.

Elisabeth Rønningen tlf. 468 52 980 / elisabeth.ronningen@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Orkanger

Elisabeth er utdannet ergoterapeut med videreutdanning innenfor arbeidshelse. Hun har siden 2005 jobbet med oppfølging av sykemeldte i ulike bedrifter og bransjer. Hun er sertifisert vip24-veileder og har videreutdanning innenfor Supported employment. Elisabeth har lang erfaring innenfor karriereveiledning og funksjonsvurdering, og er opptatt av å skape gode relasjoner. Elisabeth har bred nærlingslivskunnskap og brenner for å oppnå gode resultater gjennom tett oppfølging i omstillingsprosesser.

 

Chelsea Wold tlf. 928 18 926 / chelsea.wold@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Trondheim

Chelsea er autorisert gestaltterapeut fra Høyskolen i Akershus og har bachelor i Rådgivning og voksnes læring fra NTNU samt videreutdanning i Kognitiv terapi. Hun er instruktør i Motiverende intervju (MI). Chelsea holder kurs og bistår ellers våre kunder med karriereveiledning, funksjonsvurderinger og mestringsstrategier.

Eva Grendahl tlf. 930 47 829 / info@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver og mindfulnessinstruktør - kontorsted Trondheim

Eva er bedrifts- og markedsøkonom, har en cand.mag grad i organisasjonssosiologi og flere masterfag i organisasjon og ledelse. Hun har jobbet som leder og grunder i mange år, og jobber nå som veileder og mindfulnessinstruktør.  Eva bidrar særlig på oppdrag knyttet til stressmestring, med mindfulness/oppmerksomhetstrening som sine hovedverktøy.

Martha Torvik tlf. 916 72 451 / martha.torvik@navigatorkompetanse.no

Kursholder i relasjonsledelse

Martha er autorisert medlem i Relasjonsledelse Norge og tar oppdrag for oss innenfor lederutvikling, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering og endringsprosesser. Hun har utdannelse i økonomi, strategi, ledelse og kommunikasjon fra Høgskolen i Lillehammer og NHH. Martha kobler teoretisk kunnskap og mange års erfaring med ledelse i store virksomheter sammen til en praktisk rettet tilnærming i sitt arbeid.

Sofie Hefte tlf. 975 11 981 / sofie.hefte@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Trondheim

Sofie har bakgrunn som sykepleier med spesialisering, og har 20 års erfaring fra flere roller i helsevesenet. Hun bruker sin fagkompetanse fremfor alt til å bistå våre kunder i sykefraværsarbeid, både innen forebygging og oppfølging. Hun er sertifisert i verktøyet vip24 og leverer karriereveiledning til bedrifter i omstillingsprosesser og til ungdom og voksne privat. Som karriereveileder har hun fokus på å kartlegge styrker og ressurser og å motivere mennesker som har behov for å se nye muligheter i arbeidslivet.

Gina Birgitte Strand Balgaard tlf. 452 40 676 / gina.balgaard@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Stjørdal og Levanger

Gina er utdannet vernepleier med videreutdanning innenfor veiledningspedagogikk. Hun har jobbet som veileder siden 2003 og har svært god kjennskap til næringslivet på Innherred. Hun har lang erfaring i å bistå arbeidsgivere med inkludering av utsatte grupper i ordinært arbeidsliv. Som karriereveileder er hun opptatt av å skape tillit og gode relasjoner. Gina er sertifisert vip24-veileder og bistår våre kunder både i sykefraværsarbeid og i omstillingsprosesser. Videre veileder hun ungdom som ønsker å styrkes i utdannings- og karrierevalg.

Carl Robert Jacobsen tlf. 901 35 168 / carl.jacobsen@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Stjørdal og Levanger

Carl Robert er utdannet politi med videreutdanning innenfor veiledningspedagogikk og er sertifisert i karriereverktøyet vip24. Han har god kompetanse og erfaring med utsatte grupper, blant annet med personer som står utenfor arbeidsliv og som mangler utdanning. Som karriereveileder for ungdom og voksne har Carl Robert fokus på relasjonsbygging, inkludering og skreddersøm for den enkelte. I løpet av de siste årene har han tilegnet seg god kunnskap om næringslivet på Innherred.

Bodil Sinnes tlf. 976 61 375 / bodil.sinnes@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver og kursholder - kontorsted Orkanger

Mari Lundberg tlf. 926 49 055 / mari.lundberg@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Orkanger

Mari har en bachelorgrad i ergoterapi fra HiST, en master i arbeidshelse fra Griffith University i Australia og er sertifisert vip24-veileder. Hun har jobbet som veileder siden 2014, og har tidligere erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Fra sistnevnte har hun spisskompetanse på arbeidstakere med kognitive utfordringer. Gjennom karriereveiledning har Mari utviklet en evne til å raskt avdekke iboende ressurser, og er spesielt god på nye innfallsvinkler både på individuelt nivå og med tanke på strategisk utvikling i et organisasjonsperspektiv.

Nadja Strømmen tlf. 479 07 565 / nadja.strommen@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Namsos

Nadja er kostøkonom og har pedagogikk med videreutdanning i spesialpedagogikk og flerkulturell forståelse. Hun har i tillegg sertifisering i karriereverktøy, relasjonsledelse, SE og markedskommunikasjon. Hun har lang erfaring i arbeid med mennesker på individ og gruppenivå fra ungdom til voksen innen utdanning, fagbrev, kurs, arbeidsinkludering, rekruttering og sykefraværsoppfølging. Hun har siden 1995 jobbet med relasjon i markedet og samarbeidet med bedrifter i næringslivet, og har etablert god kontakt og relasjon med marked og nettverk i næringslivet i Midtre-, Indre og Ytre Namdal.

Kjersti Kalaas tlf. 920 63 517 / kjersti.kalaas@navigator.kompetanse.no

Bedriftsrådgiver og kursholder - kontorsted Namsos

Kristian Kirknes tlf. 45443799 / kristian.kirknes@navigatorkompetanse.no

bedriftsrådgiver - kontorsted Steinkjer

Hege Kne Moen tlf. 480 94 277 / hege.kne.moen@navigatorkompetanse.no

bedriftsrådgiver og kursholder - kontorsted Steinkjer

Hege er utdannet fra NTNU med en mastergrad i voksnes læring, og har god kompetanse på pedagogisk arbeid, gruppeprosesser og endringsarbeid. Hun har fokus på gode relasjoner for å skape en positiv og meningsfylt utviklingsprosess for den enkelte. Hege er ansvarlig for noen av våre kurs for arbeidssøkere og ved siden av undervisning har hun siden 2017 også jobbet som veileder, både individuelt og med grupper. Hege samarbeider tett med lokale bedrifter i sitt arbeid, og har derfor god kjennskap til næringslivet på Innherred

Dag Stemre tlf. 907 12 246 / dag.stemre@navigatorkompetanse.no

bedriftsrådgiver - kontorsted Verdal, Stjørdal og Levanger

Eva Berg tlf. 412 78 428 / eva.berg@navigatorkompetanse.no

bedriftsrådgiver - kontorsted Steinkjer

Lise Brevik tlf. 924 80 339 / lise.brevik@navigatorkompetanse.no

BEDRIFTSRÅDGIVER - KONTORSTED STEINKJER

Lise har en bachelorgrad i ergoterapi fra HIST med videreutdanning innen veiledningspedagogikk. Hun er også sertifisert i karriereverktøyet vip24. Lise har jobbet som veileder siden 2017, og har tidligere jobbet mange år i bedriftshelsetjenesten. Fra sistnevnte har hun en allsidig kunnskap om bl.a tilrettelegging på arbeidsplassen, lederstøtte og sykefraværsoppfølging. Som karriereveileder er Lise opptatt av relasjonsbygging og brukermedvirkning. Lise har i hele sin yrkeskarriere hatt arbeidshelse som arbeidsområde, og har et stort nettverk innen næringslivet på Innherred

Rigmor Selbekk tlf. 952 85 380 / rigmor.selbekk@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver - kontorsted Orkanger

Rigmor har en bachelorgrad i Sosialt arbeid fra HIST, med videreutdanning innen yrkesretta rehabilitering og Supported Employment.
Som utdannet og praktiserende coach, stressmestringsinstruktør samt VIP24-veileder – evner Rigmor å komme til kjernen
i menneskers utfordringer og skape forståelse og bevissthet hos den enkelte. Rigmor har i en rekke år hatt fagansvar for marked- og rekrutteringsarbeid,
og har med stor interesse fulgt og samhandlet med lokalt og regionalt næringsliv. Med gode relasjonelle ferdigheter og et smittende engasjement, skaper
hun optimisme både blant kollegaer, samarbeidspartnere og arbeidssøkere.

Stina Morstøl Nåvik tlf. 917 35 011 / stina.navik@navigatorkompetanse.no

Bedriftsrådgiver og kursholder – kontorsted Stjørdal og Trondheim

Stina er utdannet pedagog med videreutdanning i veiledningspedagogikk psykologi og har lang erfaring innen undervisning og veiledning. Hun holder kurs i grunnleggende ferdigheter, fagopplæringskurs og jobbsøkerkurs. Stina er en engasjert og dyktig formidler som er opptatt av å skape gode relasjoner. Hun motiveres av å se styrkene til den enkelte, skape samhandling og få andre til å lykkes.