Lederstøtte: ledelse som virker

lederstøtte

Mot til å ta beslutninger er en viktig lederegenskap. Viktige beslutninger og beslutninger som berører andre, blir gode når de tas sammen med andre. Derfor er evnen til å lytte og evnen til å kommunisere åpent like viktige egenskaper for en leder, og noe som vi jobber med i alle våre lederutviklingsprogram (lederstøtte).

Kollektivt lederskap

I hjemmet er vi gjerne sjefer over hvert våre område. En noen lunde lik fordeling av makt og ulike ansvaraområder har vist seg å sikre effektivitet og harmoni i den daglige driften. De store tingene, de som virkelig merkes, avgjøres imidlertid på en helt annen måte.

Særlig gjelder det hvis noe skal endres. Da er vi så nære som det er mulig å komme kollektivt lederskap eller teamledelse. Diskusjonene kan ta sin tid, og noen av dem tar i grunnen aldri slutt, men vi må ta oss denne tiden.

Erfarne toppledere tar heller ikke viktige beslutninger alene. Når noe er viktig nok, er det smart å lytte til andre. Det vet de som har nådd toppen. Hvis ikke, blir de sjelden lenge der oppe.

Medbestemmelse

Endringsledelse er en viktig lederkompetanse og et sentralt tema i lederutvikling. Det er som regel mer enn en riktig løsning på en endringsprosess. Selv om du som leder er overbevist om at alternativ A er bedre enn alternativ B, må de som virkelig kjenner hvor skoen trykker få uttale seg.

Hvis de som blir direkte berørt av en beslutning oppfatter avgjørelsen som riktig, så blir den rett. Dette fordi de vil stille seg bak beslutningen og positivt forsterke den, i stedet for å motarbeide den enten bevisst eller ubevisst.

Lederstøtte og tillit

Det er de som skal leve med avgjørelsen til daglig som bør få tilliten til å avgjøre hvilken beslutning som er best. Din rolle som leder blir å forsikre deg om at alle involverte parter har forstått argumentene for og i mot, og kompleksiteten av beslutningen.

Som leder bør du stille deg bak beslutningen selv om du i utgangspunktet hadde gjort deg opp en annen mening. Vis tillit til beslutningsevnen til din folk.

Felles forankring

Et konkret eksempel fra arbeidslivet kan være kontorløsninger. Enekontor, duokontor eller kontorlandskap har alle sine fordeler og ulemper.

En leder vet ikke hva som er mest riktig for alle sammen. Det kommer helt an på arbeidsoppgaver og enkeltpersoners preferanser, men stol på at arbeidstakerne vet hva som fungerer best for dem. Den største utfordringen er ofte at kostnadene bestemmer mer enn menneskene.

Ledelse som lagsport

Gode beslutninger er gode når de er gode for de som bærer konsekvensen av den. Derfor er det farlig når ledelse blir en isolert aktivitet. Risikoen er stor for at beslutningene oppleves som dårlig. Det er lite lønnsomt for virksomhet, de ansatte og for kundene.

Kloke ledere drøfter alternativer med sine folk før beslutninger tas. Det er den sikreste måten for å oppnå den beste løsningen.

 

Du kan lese mer om lederstøtte, tillit og gode eller dårlige beslutninger i boken «Hva er ledelse» av Jan Ketil Arnulf.

For mer informasjon om våre lederutviklingsprogram med fokus på beslutningsprosesser ta kontakt med kristin.grimstad@navikomp.no

Vil du vite mer om dette emnet?

Se våre tjenester eller kontakt oss »