Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i at kropp og følelser henger tett sammen. Hvordan vi har det med oss selv påvirker både pust og spenningstilstand i muskulatur og kropp. Livsbelastninger, traumer fra oppvekst, krenkelser og påkjenninger påvirker kroppen vår og kan gi diffuse kroppslige plager. Målet i den psykomotoriske behandlingen er å øke bevissthet rundt disse mekanismene. Du kan få økt forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger, redusere kroppslige smerter og få økt bevissthet rundt egne behov og grenser.

Hvem passer det for?

Psykomotorisk fysioterapi tilbys i alle aldersgrupper og kan være nyttig ved ulike helseutfordringer:
– De som plages av sammensatte helseutfordringer.
– De som har langvarig smertetilstander i muskulatur og ledd.
– De som plages av anspenthet.
– De som har plager relatert til pust.
– De som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike utmattelsestilstander.
– De som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!