Sykefravær i Norge per 2017

sykefravær

Er du usikker på om sykefraværet i din bedrift er over eller under i forhold til snittet i Norge? Statistisk sentralbyrå rapporterer flere ganger årlig med statistikk over sykefravær for hele landet, slik at man enkelt kan sammenligne seg.

Statistikken som omtales i dette innlegget er basert på SSBs tall over sykefravær datert 21. september 2017. Da lå gjennomsnittet for sykefravær blant norske bedrifter på 6,3 prosent. Tallet er da sesong- og influensajustert, og omfatter både egen- og legemelding. Arbeidstakere mellom 16 og 69 år er tatt med i beregningene.

Prosenten gjelde for andre kvartal av 2017. Sammenligner man med tidligere perioder og år, så holder sykefraværet seg stabilt. De siste fire årene er det kun marginale forandringer, men sammenligner man direkte med årets første kvartal så er nedgangen på 0,6 prosent.

For deg som er leder i en bedrift kan statistikken til SSB derfor være et greit utgangspunkt å sammenligne seg med når man lurer på om sykefraværet er ekstra høyt i bedriften. I så fall kan du gjerne også kontakte oss, da oppfølging av sykefravær er en av tjenestene vi tilbyr. Navigator Kompetanse holder til i Trondheim og jobber med bedrifter i hele Midt-Norge.

Gir god sykelønn høyere sykefravær?

Man har utvilsomt gode vilkår når man blir syk i Norge, og ordningen slik den er i dag er derfor noe omdiskutert. Blant annet publiserte Nettavisen denne artikkelen for et par år siden, hvor tittelen lyder at «Verdens beste sykelønn gir verdens høyeste fravær».

Og når man sammenligner sykefraværet i Norge med land som vi liker å sammenligne oss med, så er det kanskje et poeng i det.

Sykefraværet i land som Sverige, Nederland, Finland, Danmark, Storbritannia og Island er vesentlig lavere enn i Norge. Helt spesielt er det på vulkanøya, der gjennomsnittlig sykefravær ligger så lavt som på 2 prosent.

Vil du vite mer om dette emnet?

Se våre tjenester eller kontakt oss »