Tydelige rammer og felles spilleregler er grunnmuren på arbeidsplassen

Tydelige rammer og grensesetting er lønnsomt, for ingen vinner i gambling der følelser er eneste innsats. Sørg for tydelig rammer og reager når grenser brytes.

Forsterk relasjoner

I alle forhold, også de som er basert på frivillig innsats eller kjærlighet, er det behov for felles spilleregler. Likevel er det en rekke arbeidsplasser vegrer seg mot det.

Begrunnelsen er gjerne at arbeidsforholdet er basert på vennskap og tillit. Behovet for fleksibilitet er en annen vanlig begrunnelse. Andre er bekymret for at uttalte regler kan gi inntrykk av mistillit til medarbeiderne.

Men formaliteter fjerner ikke positive relasjoner. Tvert imot gjør de det enklere å sikre trygghet og likebehandling. Som bonus er de også konfliktdempende.

Skap trygghet

Det er ikke gitt at alle synes det er bra. Mange har fordeler av ad hoc ledelse og tilfeldighetenes spill. Det gir rom for uformell makt og egen vinning på bekostning av fellesskapet.

Den som har opplevd uklarhet og rot i et arbeidsforhold, vet hvor ubehagelig og utrygt det er. Det er ikke godt å føle seg som en vanskelig medarbeider. Det er heller ikke godt å føle seg som en urimelig leder.

En god leder kjenner rammene for sitt lederskap. Du blir ikke mindre populær eller respektert med orden i sysakene.

Folk liker å jobbe med dyktige folk, og det er alltid beroligende å vite at det er en kompetent person som styrer skuta.

Avklar forventninger

En god arbeidstaker vet hva som forventes og hvor grensene går. Da blir det mulig å levere som forventet og opptre som real kollega og medarbeider.

Når det er sagt, kan ingen avtale kompensere for den gjensidige tilliten mellom leder og medarbeider som alle arbeidsforhold må være basert på.

Ingen avtale erstatter tillit. Men tillit kan ødelegges og da er det nødvendig med klare spilleregler så ikke alt rakner.

Vil du vite mer om dette emnet?

Se våre tjenester eller kontakt oss »