Hva er yrkesnorsk i praksis?

Yrkesnorsk i praksis er et helt nytt og unikt tiltak, hvor deltaker får fagrettet norskopplæring kombinert med praksis i bedrift. Erfaringer fra tidligere viser at individuell språkopplæring i kombinasjon med relevant arbeidstrening er svært effektivt for økt språkutvikling. Dette bidrar til kvalifisert arbeidskraft i næringslivet, og kan også inngå i forberedelse til et videre lærlingeløp i din bedrift. Deltakere i Yrkesnorsk i praksis søkes inn av NAV.

teambuilding

 

Yrkesopplæringen skal være en vinn – vinn – situasjon

  • Vi gir deltaker opplæring i norsk og i bransjespråk.
  • Deltaker får tilført kunnskaper, ferdigheter og holdninger til faget, og norsk arbeidsliv generelt, slik at han/hun styrker sin posisjon i arbeidsmarkedet.
  • Du som arbeidsgiver vil få tilgang til en ekstra ressurs for en periode som kan bidra med sine kunnskaper og erfaringer.
  • Deltaker får målrettet yrkesopplæring som kan fylle bedriftens behov for arbeidskraft —en måte å rekruttere på.
  • Virksomheten kan utvikle et mer inkluderende arbeidsmiljø.
  • Din bedrift bygger positivt renommé, eksternt så vel som internt, gjennom å bidra i dette samfunnsoppdraget.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for informasjon:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Erfaring fra våre deltakere:

«Jeg har vært på flere norskkurs før, og dette ligner ikke på dem. Jeg kan si at Navigator er et utviklingssenter hvor man kan få et bredt spekter av kunnskap som trengs for bedre integrering og lettere innpass i arbeidsmarkedet.

Språkkunnskapen forbedres ved hjelp av systematiske veiledninger,  interessante quizer og tilgang til ulike utdanningsplattformer. I tillegg får deltakerne gode instruksjoner om hvordan arbeidslivet ser ut, og hva som skal til for å lykkes med det – fra å skrive søknader og CV-er, til ulike lovbestemmelser.

Med daglige gruppesamtaler og diskusjoner om ulike temaer, kan deltakerne gjøre store fremskritt med det norske språk og berike livene sine ved å møte mennesker fra forskjellige meridianer. Og alt dette skaper et større nettverk som øker mulighetene for jobb senere. Anbefaler!»

Violet, fra Serbia

Praksisplass ved avd. for dokumentforvaltning hos NTNU

«Jeg har bodd i Norge i 10 år, men har aldri hatt selvtillit til å snakke norsk.  For 7 måneder siden begynte jeg på kurs hos Navigator Kompetanse.  De hjalp meg med alt, hvordan jeg skriver CV, hvordan jeg tror på meg selv, og de hjalp meg med å finne et praksissted. De er alltid der for meg med all slags hjelp. Men viktigst av alt: De hjalp meg med å bygge selvtillit til å begynne å snakke norsk!

Språk er nøkkelen, og jeg har fått den fra dem.  Jeg vet dette bare er en start. Det er lang vei som venter før jeg kan snakke flytende norsk, men jeg er endelig på vei.  Stor takk til alle i Navigator Kompetanse-teamet. Deres vennlighet, tålmodighet, humor og rolige tone ga meg mye.» 

Elizabeta, fra Latvia

Praksisplass på Drivstua Gartneri AS

Solskinnshistorie fra arbeidsgiver:

«Høsten 2021 fikk LNS henvendelse fra Navigator Kompetanse om mulig praksisplass for en person som hadde relevant utdannelse og kompetanse i forbindelse med et tunnelprosjekt. Henvendelsen var i seg selv en positiv overraskelse dersom LNS ikke var kjent med at denne ordning fantes (Yrkesnorsk i praksis). Den korte historie er, at etter en vellykket praksisperiode fikk vedkommende en prosjektansettelse i firmaet.»

Stefan Sigurdsson, prosjektleder,  Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS)

Personvernerklæring for Yrkesnorsk finner du her. Ta kontakt med din veileder hvis du har spørsmål til innholdet.

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!