KARRIEREVEILEDNING MED VIP24 FOR UNGDOM

Hvor har du styrkene dine? Hva er det som motiverer deg? Har du en drøm eller et mål, eller er det vanskelig å finne ut hva du egentlig vil? Karriereprogrammet vip24 kan hjelpe deg videre!

Gjennom vår karriereveiledning blir du invitert til å delta i et web-basert kartleggingsprogram som kalles vip24. Dette er et profil- og samtaleverktøy som gir et godt utgangspunkt for refleksjon rundt egne styrker og utviklingsmuligheter. Du får tilsendt fem moduler der du besvarer spørsmål som omhandler egne verdier, interesser og preferanser.
Programmet utarbeider en profil som blir utgangspunkt for påfølgende veiledningssamtaler med oss.

Vi som hjelper deg er erfarne veiledere innen karriere og rådgivning. I tillegg har vi helsefaglig bakgrunn som gjør at vi også kan gjøre vurderinger ut ifra et helseperspektiv. Vi har gode erfaringer med at dette åpner opp for helhetlige og konstruktive veiledningssamtaler. Målet med karriereveiledningen er at du skal bli bevisst dine egne ressurser, egenskaper og evner. Vi hjelper deg å se dine muligheter for at du skal kunne ta gode valg for din fremtid.

Kjenner du reglene for unge arbeidstakere?

Ungdom står i disse dager i kø for å få sommerjobb og deltidsengasjement. Behandle dem godt. De er en viktig ressurs, de er framtiden og de er viktige for bedriftens omdømme.

Les mer »

God lederstøtte reduserer sykefravær

Arbeidsmiljøet og forholdet til nærmeste leder er alfa og omega for sykefraværet i mange virksomheter. Du som er leder kan utgjøre hele forskjellen.

Les mer »

Tydelige rammer og felles spilleregler er grunnmuren på arbeidsplassen

Tydelige rammer og grensesetting er lønnsomt, for ingen vinner i gambling der følelser er eneste innsats. Sørg for tydelig rammer og reager når grenser brytes.

Les mer »