Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Hva er Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige?

Navigator Kompetanse formidler kunnskap om norsk arbeidsliv. Slik vil våre kursdeltakere kunne søke arbeid, beholde arbeid og kjenne til hvordan et arbeidsforhold avsluttes. Arbeidssøkerne gjøres kjent med både skrevne lover og uskrevne regler, slik de praktiseres i Norge. Vi legger vekt på arbeidslivets krav til utdanning, erfaring og personlig egnethet opp mot ulike yrker. Vi vektlegger også temaer som kulturforskjeller, bærekraft, arbeidshelse og kommunikasjon. Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige varer i 16 uker, fordelt på 8 uker med teori og 8 uker i arbeidspraksis.

Våre arbeidssøkere har variert bakgrunn. Fra lite eller ingen arbeidserfaring/utdanning i Norge til fullstendige eller delvis fullførte utdanninger og yrkeserfaringer fra andre land. Felles er at de er godt motiverte for jobb – med mål om å kunne forsørge seg selv og bidra til fellesskapet vårt.

Vi opplever god respons når våre kursdeltakere banker på døra for å spørre om praksis ute i bedriftene Vi er takknemlige for det gode samarbeidet når vi kommer på besøk og oppfølging.

Navigator Kompetanse skaper solskinnshistorier sammen med praksisbedriftene og NAV – og nå skal vi ut og skape flere!

jobbsøkerkurs

Det skal være en vinn – vinn – situasjon

  • Navigator Kompetanse gir arbeidssøkere gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger om norsk arbeidsliv, som styrker deres posisjon i arbeidsmarkedet og gir språkprogresjon.
  • Du som arbeidsgiver vil få en ekstra ressurs for en periode som bidrar med kunnskap og erfaring, og vil ved en eventuell ansettelse få en ferdig opplært arbeidstaker.
  • Virksomheten oppnår inkluderende arbeidsmiljø og positivt renommé både eksternt og internt.

Vil du vite mer om Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige?

Kontakt oss for informasjon:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Erfaring fra deltaker:

«Med bachelorgrad i sykepleie og fem års erfaring fra Ghana, kom jeg til Norge i 2015. Her tok jeg en mastergrad i folkehelse fra NTNU, men trengte autorisasjon fra helsedirektoratet for å kunne arbeide som sykepleier.

Jeg begynte på jobbsøkerkurset med en forventning om å finne en annen jobb i tillegg til min tilkallingsjobb, men slik gikk det ikke. Jeg hadde strøket i norsk eksamen på trinn 3 på NTNU, men bestod eksamen neste gang, fordi jeg fikk muligheten til å øve på kurset. I praksisperioden fikk jeg hjelp til å ta fagbrev. Selvtilliten min vokste ettersom jeg lærte meg norsk arbeidskultur og rettighetene man har i Norge.

Jeg har fått opptak til NTNU for videre sykepleierstudier for å hjelpe meg med autorisasjon som sykepleier i Norge og 100% stillingsløfte fra arbeidsplassen min når jeg får autorisasjon. Jeg kunne ikke ha klart å gjøre alle disse hvis ikke for hjelp fra Navigator kompetanse og min avdelingsleder. Jeg er så takknemlig.»

Chizoba, fra Ghana

Solskinnshistorier fra arbeidsgivere:

«Godt forberedte kursdeltakere fra Navigator Kompetanse har gjennom praksis ved Charlottenlund skole og SFO endt opp som verdifulle ansatte ved vår skole.

De har fått god oppfølging underveis i praksisen fra Navigator og vi er glad for at samarbeidet fortsetter.»

Pål Mokkelbost, Leder Charlottenlund SFO

 

«Vi opplever Navigator Kompetanse som en god samarbeidspartner som ser den enkelte i gruppa, og de har en god dialog med bedriften. Deltakerne får økt selvtillit i arbeidsdagen og føler seg tryggere i jobb. De tilbyr jobbrelatert læring som er veldig viktig for at de skal føle seg trygge på lover, regler, krav og forventninger i arbeidshverdagen.»

Jorunn Munkvold, Driftssjef Eir

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!