Ekspertbistand

Ekspertbistand fra Navigator Kompetanse

Er du sykemeldt, eller har du vært sykemeldt? Du kan få hjelp – med ekspertbistand fra Navigator Kompetanse.

ekspertbistand2

Hva er Ekspertbistand?

Ekspertbistand betyr at du og lederen din får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge og avklare situasjonen, og foreslår tiltak som kan gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt. Målet er at du skal komme tilbake i jobben din, eller i et annet arbeid hos samme – eller en annen – arbeidsgiver.

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Regelverket om ekspertbistand finner du i Forskrift om tilskudd til ekspertbistand.

Hvem kan søke om tilskudd – og hva dekker tilskuddet?

Arbeidsgiver må søke om tilskuddet. Tilskudd til ekspertbistand kan være aktuelt når

 • du har en arbeidsgiver, men har utfordringer med å stå i arbeid. Dette har ført til langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
 • du og arbeidsgiveren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjenesten som din virksomhet har avtale med
 • både du og arbeidsgiveren ønsker hjelp

Det er arbeidsgiveren som mottar tilskuddet. Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maksimal sats. Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Du kan lese mer om det praktiske omkring Ekspertbistand på NAV sine sider.  

Hvordan kan Navigator Kompetanse hjelpe deg?

Vårt team består av erfarne veiledere, coacher og helsearbeidere med kompetanse innen:

 • Arbeid og helse
 • Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • Relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Konflikthåndtering
 • Omstillingsarbeid
 • Arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
 • Karriereveiledning

Vi tilbyr et inntil 12 ukers sykefraværsprogram med helsefremmende karriereveiledning. I dette arbeidet benytter vi det helhetlige og styrkebaserte prosessverktøyet InFlow24.

Ved å kartlegge og styrke funksjon og arbeidsevne, og øke bevisstheten omkring egne muligheter er målet å:

 • Finne gode løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Øke samhandling
 • Gi hjelp til å se egne muligheter og ta smarte valg

Prosessens tre faser:

ekspertbistand

Ekspertbistanden resulterer i en rapport til arbeidsgiver og arbeidstaker – som beskriver årsaken til sykefraværet, og skal foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Sykefravær

Kartlegging

For å unngå sykefravær er det nødvendig å finne ut hvor skoen trykker: Får de ansatte brukt sine styrker og ressurser? Har bedriften et sunt og trygt arbeidsmiljø med god kommunikasjon og tilstrekkelig informasjon? Må et betent senefeste, hodepine eller isjias føre til fravær fra jobb? Hvilken betydning har faktorer som søvn, økonomi og privatliv for helse og arbeidsevne?

Vi har kompetanse og verktøy for å undersøke og avdekke hvor skoen egentlig trykker, og dette ser vi som en forutsetning for å lykkes i helsefremmende arbeid.

Helsehjelp

Vi leverer helsetjenester som til enhver tid og for hvert tilfelle er tilpasset og dekkende for bedriftens behov:

 • Veiledning med vip24 som tiltak i bedriftens sykefraværsarbeid
 • Rask og kompetent hjelp ved muskel- og skjelettproblemer, psykosomatiske plager eller lettere psykiske lidelser
 • Trening, coaching og undervisning, individuelt eller i små grupper
 • Teamutvikling med vip24 for individuell styrking og effektiv og samlende gruppeprosess
 • Rådgivning og tilrettelegging som støtte i bedriftens HMS-arbeid

Vårt team består av erfarne fysioterapeuter, veiledere og coacher, og har fokus på samhandling med ledere, leger og psykologer og andre aktuelle aktører i bedriftens sykefraværsarbeid.

Friske ansatte

 • 40% av alt legemeldt sykefravær skyldes muskel- og skjelettplager, mens 20% skyldes psykiske lidelser
 • En sykefraværsdag koster bedriften 2600 kr (SINTEF 2011)

Lovpålagt sykefraværsarbeid som oppfølgingssamtaler, dialogmøter, tilrettelegging og utprøving krever økte ressurser. Sykefravær koster – friske ansatte lønner seg.

I sykefraværsarbeid er vi en naturlig samarbeidspartner i de vanskelige sakene og når tilrettelegging ikke fører frem.
Vi skaper endring!

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!