Kartlegging

For å unngå sykefravær er det nødvendig å finne ut hvor skoen trykker: Får de ansatte brukt sine styrker og ressurser? Har bedriften et sunt og trygt arbeidsmiljø med god kommunikasjon og tilstrekkelig informasjon? Må et betent senefeste, hodepine eller isjias føre til fravær fra jobb? Hvilken betydning har faktorer som søvn, økonomi og privatliv for helse og arbeidsevne?

Vi har kompetanse og verktøy for å undersøke og avdekke hvor skoen egentlig trykker, og dette ser vi som en forutsetning for å lykkes i helsefremmende arbeid.

Helsehjelp

Vi leverer helsetjenester som til enhver tid og for hvert tilfelle er tilpasset og dekkende for bedriftens behov:

  • Veiledning med vip24 som tiltak i bedriftens sykefraværsarbeid
  • Rask og kompetent hjelp ved muskel- og skjelettproblemer, psykosomatiske plager eller lettere psykiske lidelser
  • Trening, coaching og undervisning, individuelt eller i små grupper
  • Teamutvikling med vip24 for individuell styrking og effektiv og samlende gruppeprosess
  • Rådgivning og tilrettelegging som støtte i bedriftens HMS-arbeid

Vårt team består av erfarne fysioterapeuter, veiledere og coacher, og har fokus på samhandling med ledere, leger og psykologer og andre aktuelle aktører i bedriftens sykefraværsarbeid.

Friske ansatte

  • 40% av alt legemeldt sykefravær skyldes muskel- og skjelettplager, mens 20% skyldes psykiske lidelser
  • En sykefraværsdag koster bedriften 2600 kr (SINTEF 2011)

Lovpålagt sykefraværsarbeid som oppfølgingssamtaler, dialogmøter, tilrettelegging og utprøving krever økte ressurser. Sykefravær koster – friske ansatte lønner seg.

I sykefraværsarbeid er vi en naturlig samarbeidspartner i de vanskelige sakene og når tilrettelegging ikke fører frem.
Vi skaper endring!

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!