Et team som fungerer godt, leverer best!

Når det anerkjente, internasjonale finansmagasinet Forbes skriver at «teamutvikling er en av de viktigste investeringene du gjør», så lytter de fleste. Forskningen dokumenterer det praksis også viser: Riktig teamutvikling øker effektivitet, trivsel og lønnsomhet for bedrifter.

Teamutvikling er derfor et viktig tema som alle ledere bør ha i fokus; enten du er toppleder, mellomleder eller teamleder. Det handler om å gjøre teamet i stand til selv å vite hva som hemmer og fremmer samarbeid og kvalitet i arbeidet.

teamutvikling

Verktøy

Vi bruker InFlow24 og TeamMap som verktøy i vår teamutvikling.
Verktøyene gir økt bevissthet rundt egen og andres adferd, innsikt i motivasjonsfaktorer, styrker og utviklingpotensial. Verktøyet gir et felles begrepsapparat for mer effektiv samhandling.

Samhandling og kommunikasjon er altså to nøkkelord i all teamutvikling. Konseptet er ikke nytt, men er ikke mindre aktuelt i et arbeidsliv og samfunn der omstilling og endringer skjer raskt og teknologiutviklingen stiller store krav til utnyttelse av den totale kompetansen du har tilgjengelig gjennom dine ansatte.

For at teamutvikling skal ha ønsket effekt, er det viktig å definere klare mål og tydelige rammer. Vi bistår som fasilitator både før, under og etter prosessen og du kan være trygg på å oppnå ønsket effekt. Vi tar utgangspunkt i teamets praktisk arbeidshverdag og legger vekt på håndteringen av virkelighetsnære situasjoner og utfordringer.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!