Profesjonell rådgivning ved omstilling og krevende omstillingsprosesser i arbeidslivet

Omstilling er mer regelen enn unntaket i dagens arbeidsliv. Det kan dreie seg om personlig omstilling i yrke, omorganisering innad i en bedrift, sammenslåinger og omstrukturering eller en nedbemanningsprosess der ansatte blir permitterte eller sagt opp.

Effektivisering og digitalisering har påvirket arbeidslivet i stor grad, og har ført til at mange bedrifter og arbeidstakere har blitt nødt til å omstille seg. Enkelte yrker har blitt overflødige, mens andre har måttet fornye kompetansen sin for å fortsette i samme yrke.

omstilling

Krevende prosess

Omstilling i en bedrift kan være en krevende prosess – både for ledere og for arbeidstakere. Spesielt krevende er det hvis det dreier seg om nedbemanning eller stillingsendringer og forflytninger. Både for den enkelte arbeidstaker som blir berørt, kolleger, ledere som skal gjennomføre endringene og bedriften selv er dette ressurskrevende og ofte en stor menneskelig belastning. Derfor er det svært viktig at alle prosesser gjennomføres på riktig måte, og at menneskelige behov blir ivaretatt. Det gjelder både med tanke på lovverket, individuelle og kollektive avtaler og sosiale forhold for den enkelte arbeidstaker. Navigator Kompetanse er kompetent rådgiver for bedrifter og privatpersoner som er i omstilling, og en profesjonell støttespiller under hele prosessen.

Vi holder også kurs om temaet, og omstilling og endring er et sentralt tema i våre program innen lederutvikling. Ta kontakt med oss for å få bistand til akkurat ditt behov. Vi tilbyr lederstøtte og profesjonell og god hjelp i hele omstillingsprosessen.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!