Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning er et tilbud for å hjelpe mennesker med å ta riktige valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere sin egen karriere.

Karriereveiledning tar utgangspunkt i at for å velge riktig, trenger du å ta hensyn til dine ressurser, egenskaper og evner – i tillegg til å se dine muligheter og ta gode valg. Dette reduserer faren for feilvalg, og øker sjansen for at du kan bli i arbeidslivet over tid.

karriereveiledning

 

For ungdom
  • Er det vanskelig å velge retning i skole og studier?
  • Sliter du med motivasjon for skole eller jobb?
  • Trenger du hjelp til å søke jobb – heltid eller deltid?
For voksne
  • Har du mistet jobben din og trenger hjelp til å komme deg videre?
  • Savner du mulighet for utvikling – og nye utfordringer?
  • Har du en drøm om å gjøre noe helt annet enn det du gjør i dag?

Våre karriereveiledere lytter til deg, ser deg, gir deg selvtillit og nyttige råd og tips – og gjør det lettere for deg å ta smarte valg! Du får hjelp til å se hvordan du kan bruke din motivasjon, erfaring, dine personlige egenskaper og interesser til å finne en ny jobb.

vip24 – Vårt hovedverktøy

Vi bruker det styrkende og helhetlige karriereprogrammet vip24 i all karriereveiledning. vip24 er et profil- og samtaleverktøy for karrierevalg og refleksjon rundt egne styrker og utviklingsmuligheter.

Kartlegging og veiledning med vip24 er artig og inspirerende, og hjelper deg til å se dine styrker – og hva som driver deg.

Alle våre konsulenter er sertifiserte og erfarne vip24-veiledere som i det daglige jobber tett på næringslivet, og hjelper mennesker videre i utdanning og arbeidsliv.

Bransjekunnskap og nettverk

Vi har solid kunnskap om tradisjonelle bransjer – og om nye muligheter og behov i arbeidslivet ut fra den teknologiske utviklingen og kravene til oppdatert kompetanse. Vi har et tett samarbeid med næringslivet i Trøndelag fra Orkanger i sør til Namsos i nord.

Karriereveiledning kan også inneholde:
  • Hjelp til å utforme CV og jobbsøknad
  • Intervjutrening
  • Oppfølging – også digitalt
Omfang og priser:

Vi tilpasser omfanget på karriereveiledningen etter ditt behov, og prisen for tjenesten vil avhenge av omfanget.

Priser fra kr. 2495,-

Vi tilbyr gavekort på karriereveiledning!

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!