Omstilling

Profesjonell rådgivning ved omstilling og krevende omstillingsprosesser i arbeidslivet

Omstilling er mer regelen enn unntaket i dagens arbeidsliv. Det kan dreie seg om personlig omstilling i yrke, omorganisering innad i en bedrift, sammenslåinger og omstrukturering eller en nedbemanningsprosess der ansatte blir permitterte eller sagt opp.

Effektivisering og digitalisering har påvirket arbeidslivet i stor grad, og har ført til at mange bedrifter og arbeidstakere har blitt nødt til å omstille seg. Enkelte yrker har blitt overflødige, mens andre har måttet fornye kompetansen sin for å fortsette i samme yrke.

omstilling

Krevende prosess

Omstilling i en bedrift kan være en krevende prosess – både for ledere og for arbeidstakere. Spesielt krevende er det hvis det dreier seg om nedbemanning eller stillingsendringer og forflytninger. Både for den enkelte arbeidstaker som blir berørt, kolleger, ledere som skal gjennomføre endringene og bedriften selv er dette ressurskrevende og ofte en stor menneskelig belastning. Derfor er det svært viktig at alle prosesser gjennomføres på riktig måte, og at menneskelige behov blir ivaretatt. Det gjelder både med tanke på lovverket, individuelle og kollektive avtaler og sosiale forhold for den enkelte arbeidstaker. Navigator Kompetanse er kompetent rådgiver for bedrifter og privatpersoner som er i omstilling, og en profesjonell støttespiller under hele prosessen.

Vi holder også kurs om temaet, og omstilling og endring er et sentralt tema i våre program innen lederutvikling. Ta kontakt med oss for å få bistand til akkurat ditt behov. Vi tilbyr lederstøtte og profesjonell og god hjelp i hele omstillingsprosessen.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Karriereveiledning

Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning er et tilbud for å hjelpe mennesker med å ta riktige valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere sin egen karriere.

Karriereveiledning tar utgangspunkt i at for å velge riktig, trenger du å ta hensyn til dine ressurser, egenskaper og evner – i tillegg til å se dine muligheter og ta gode valg. Dette reduserer faren for feilvalg, og øker sjansen for at du kan bli i arbeidslivet over tid.

karriereveiledning

 

For ungdom

  • Er det vanskelig å velge retning i skole og studier?
  • Sliter du med motivasjon for skole eller jobb?
  • Trenger du hjelp til å søke jobb – heltid eller deltid?

For voksne

  • Har du mistet jobben din og trenger hjelp til å komme deg videre?
  • Savner du mulighet for utvikling – og nye utfordringer?
  • Har du en drøm om å gjøre noe helt annet enn det du gjør i dag?

Våre karriereveiledere lytter til deg, ser deg, gir deg selvtillit og nyttige råd og tips – og gjør det lettere for deg å ta smarte valg! Du får hjelp til å se hvordan du kan bruke din motivasjon, erfaring, dine personlige egenskaper og interesser til å finne en ny jobb.

InFlow24 – Vårt hovedverktøy

Vi bruker det styrkende og helhetlige karriereprogrammet InFlow24 i all karriereveiledning. InFlow24 er et profil- og samtaleverktøy for karrierevalg og refleksjon rundt egne styrker og utviklingsmuligheter.

Kartlegging og veiledning med InFlow24 er artig og inspirerende, og hjelper deg til å se dine styrker – og hva som driver deg.

Våre ansatte er sertifiserte og erfarne InFlow24-veiledere som i det daglige jobber tett på næringslivet, og hjelper mennesker videre i utdanning og arbeidsliv.

Bransjekunnskap og nettverk

Vi har solid kunnskap om tradisjonelle bransjer – og om nye muligheter og behov i arbeidslivet ut fra den teknologiske utviklingen og kravene til oppdatert kompetanse. Vi har et tett samarbeid med næringslivet i Trøndelag fra Orkanger i sør til Namsos i nord.

Karriereveiledning kan også inneholde:

  • Hjelp til å utforme CV og jobbsøknad
  • Intervjutrening
  • Oppfølging – også digitalt

Omfang og priser:

Vi tilpasser omfanget på karriereveiledningen etter ditt behov, og prisen for tjenesten vil avhenge av omfanget.

Priser fra kr. 2495,-

Vi tilbyr gavekort på karriereveiledning!

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Veronica Hellström Hoff
Veronica.H.Hoff@navigatorkompetanse.no
Tlf: 934 10 054

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!