Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Hva er Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige?

Navigator Kompetanse formidler kunnskap om norsk arbeidsliv. Slik vil våre kursdeltakere kunne søke arbeid, beholde arbeid og kjenne til hvordan et arbeidsforhold avsluttes. Arbeidssøkerne gjøres kjent med både skrevne lover og uskrevne regler, slik de praktiseres i Norge. Vi legger vekt på arbeidslivets krav til utdanning, erfaring og personlig egnethet opp mot ulike yrker. Vi vektlegger også temaer som kulturforskjeller, bærekraft, arbeidshelse og kommunikasjon. Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige varer i 16 uker, fordelt på 8 uker med teori og 8 uker i arbeidspraksis.

Våre arbeidssøkere har variert bakgrunn. Fra lite eller ingen arbeidserfaring/utdanning i Norge til fullstendige eller delvis fullførte utdanninger og yrkeserfaringer fra andre land. Felles er at de er godt motiverte for jobb – med mål om å kunne forsørge seg selv og bidra til fellesskapet vårt.

Vi opplever god respons når våre kursdeltakere banker på døra for å spørre om praksis ute i bedriftene Vi er takknemlige for det gode samarbeidet når vi kommer på besøk og oppfølging.

Navigator Kompetanse skaper solskinnshistorier sammen med praksisbedriftene og NAV – og nå skal vi ut og skape flere!

jobbsøkerkurs

Det skal være en vinn – vinn – situasjon

 • Navigator Kompetanse gir arbeidssøkere gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger om norsk arbeidsliv, som styrker deres posisjon i arbeidsmarkedet og gir språkprogresjon.
 • Du som arbeidsgiver vil få en ekstra ressurs for en periode som bidrar med kunnskap og erfaring, og vil ved en eventuell ansettelse få en ferdig opplært arbeidstaker.
 • Virksomheten oppnår inkluderende arbeidsmiljø og positivt renommé både eksternt og internt.

Vil du vite mer om Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige?

Kontakt oss for informasjon:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Erfaring fra deltaker:

«Med bachelorgrad i sykepleie og fem års erfaring fra Ghana, kom jeg til Norge i 2015. Her tok jeg en mastergrad i folkehelse fra NTNU, men trengte autorisasjon fra helsedirektoratet for å kunne arbeide som sykepleier.

Jeg begynte på jobbsøkerkurset med en forventning om å finne en annen jobb i tillegg til min tilkallingsjobb, men slik gikk det ikke. Jeg hadde strøket i norsk eksamen på trinn 3 på NTNU, men bestod eksamen neste gang, fordi jeg fikk muligheten til å øve på kurset. I praksisperioden fikk jeg hjelp til å ta fagbrev. Selvtilliten min vokste ettersom jeg lærte meg norsk arbeidskultur og rettighetene man har i Norge.

Jeg har fått opptak til NTNU for videre sykepleierstudier for å hjelpe meg med autorisasjon som sykepleier i Norge og 100% stillingsløfte fra arbeidsplassen min når jeg får autorisasjon. Jeg kunne ikke ha klart å gjøre alle disse hvis ikke for hjelp fra Navigator kompetanse og min avdelingsleder. Jeg er så takknemlig.»

Chizoba, fra Ghana

Solskinnshistorier fra arbeidsgivere:

«Godt forberedte kursdeltakere fra Navigator Kompetanse har gjennom praksis ved Charlottenlund skole og SFO endt opp som verdifulle ansatte ved vår skole.

De har fått god oppfølging underveis i praksisen fra Navigator og vi er glad for at samarbeidet fortsetter.»

Pål Mokkelbost, Leder Charlottenlund SFO

 

«Vi opplever Navigator Kompetanse som en god samarbeidspartner som ser den enkelte i gruppa, og de har en god dialog med bedriften. Deltakerne får økt selvtillit i arbeidsdagen og føler seg tryggere i jobb. De tilbyr jobbrelatert læring som er veldig viktig for at de skal føle seg trygge på lover, regler, krav og forventninger i arbeidshverdagen.»

Jorunn Munkvold, Driftssjef Eir

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Yrkesnorsk i praksis

Hva er yrkesnorsk i praksis?

Yrkesnorsk i praksis er et helt nytt og unikt tiltak, hvor deltaker får fagrettet norskopplæring kombinert med praksis i bedrift. Erfaringer fra tidligere viser at individuell språkopplæring i kombinasjon med relevant arbeidstrening er svært effektivt for økt språkutvikling. Dette bidrar til kvalifisert arbeidskraft i næringslivet, og kan også inngå i forberedelse til et videre lærlingeløp i din bedrift. Deltakere i Yrkesnorsk i praksis søkes inn av NAV.

teambuilding

 

Yrkesopplæringen skal være en vinn – vinn – situasjon

 • Vi gir deltaker opplæring i norsk og i bransjespråk.
 • Deltaker får tilført kunnskaper, ferdigheter og holdninger til faget, og norsk arbeidsliv generelt, slik at han/hun styrker sin posisjon i arbeidsmarkedet.
 • Du som arbeidsgiver vil få tilgang til en ekstra ressurs for en periode som kan bidra med sine kunnskaper og erfaringer.
 • Deltaker får målrettet yrkesopplæring som kan fylle bedriftens behov for arbeidskraft —en måte å rekruttere på.
 • Virksomheten kan utvikle et mer inkluderende arbeidsmiljø.
 • Din bedrift bygger positivt renommé, eksternt så vel som internt, gjennom å bidra i dette samfunnsoppdraget.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for informasjon:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Erfaring fra våre deltakere:

«Jeg har vært på flere norskkurs før, og dette ligner ikke på dem. Jeg kan si at Navigator er et utviklingssenter hvor man kan få et bredt spekter av kunnskap som trengs for bedre integrering og lettere innpass i arbeidsmarkedet.

Språkkunnskapen forbedres ved hjelp av systematiske veiledninger,  interessante quizer og tilgang til ulike utdanningsplattformer. I tillegg får deltakerne gode instruksjoner om hvordan arbeidslivet ser ut, og hva som skal til for å lykkes med det – fra å skrive søknader og CV-er, til ulike lovbestemmelser.

Med daglige gruppesamtaler og diskusjoner om ulike temaer, kan deltakerne gjøre store fremskritt med det norske språk og berike livene sine ved å møte mennesker fra forskjellige meridianer. Og alt dette skaper et større nettverk som øker mulighetene for jobb senere. Anbefaler!»

Violet, fra Serbia

Praksisplass ved avd. for dokumentforvaltning hos NTNU

«Jeg har bodd i Norge i 10 år, men har aldri hatt selvtillit til å snakke norsk.  For 7 måneder siden begynte jeg på kurs hos Navigator Kompetanse.  De hjalp meg med alt, hvordan jeg skriver CV, hvordan jeg tror på meg selv, og de hjalp meg med å finne et praksissted. De er alltid der for meg med all slags hjelp. Men viktigst av alt: De hjalp meg med å bygge selvtillit til å begynne å snakke norsk!

Språk er nøkkelen, og jeg har fått den fra dem.  Jeg vet dette bare er en start. Det er lang vei som venter før jeg kan snakke flytende norsk, men jeg er endelig på vei.  Stor takk til alle i Navigator Kompetanse-teamet. Deres vennlighet, tålmodighet, humor og rolige tone ga meg mye.» 

Elizabeta, fra Latvia

Praksisplass på Drivstua Gartneri AS

Solskinnshistorie fra arbeidsgiver:

«Høsten 2021 fikk LNS henvendelse fra Navigator Kompetanse om mulig praksisplass for en person som hadde relevant utdannelse og kompetanse i forbindelse med et tunnelprosjekt. Henvendelsen var i seg selv en positiv overraskelse dersom LNS ikke var kjent med at denne ordning fantes (Yrkesnorsk i praksis). Den korte historie er, at etter en vellykket praksisperiode fikk vedkommende en prosjektansettelse i firmaet.»

Stefan Sigurdsson, prosjektleder,  Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS)

Personvernerklæring for Yrkesnorsk finner du her. Ta kontakt med din veileder hvis du har spørsmål til innholdet.

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 • Midlene er øremerket for heving av basiskompetanseferdigheter i arbeidslivet, og spesielt rettet mot voksne arbeidstakere med mangelfull skolegang.
 • Det kan gis opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
 • Tilskuddsordningen er forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Siden 2006 er ordningen gradvis utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.
 • Over 60 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte bedre rustet til å ta fagbrev.

kompetansepluss

Hvem kan søke om midler?

Alle private og offentlige virksomheter kan i samarbeid med en kurstilbyder søke om midler.

Navigator som kurstilbyder

 • Navigator Kompetanse kan i samarbeid med din bedrift søke midler gjennom ordningen Kompetansepluss
 • Vi kan foreta kartlegging av ferdighetsnivå, og sammen med bedrift/virksomhet utarbeide målsettinger for ønsket ferdighetsnivå
 • Vi utarbeider søknad om midler, og utarbeider kursopplegg i samarbeid med bedrift/virksomhet
 • Kursene kan holdes i våre kurslokaler, eller hos din bedrift om du foretrekker det

Sertifiserte pedagoger

 • Navigator Kompetanse benytter utelukkende sertifiserte pedagoger med erfaring fra voksenopplæring
 • Vi har sertifiserte instruktører til bruken av Migranorsk – et interaktivt, arbeidsrettet språkopplæringsprogram for fremmedspråklige
 • Vi har sertifisert instruktør for opplæring i digitale ferdigheter

All opplæring vil ta utgangspunkt i de nasjonale læremålene for de ulike ferdighetene og tilpassede profiler for basisferdigheter for ulike yrkesgrupper.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke Kompetansepluss-midler for påfølgende år er ca. medio november hvert år.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Veronica Hellstöm Hoff
veronica.h.hoff@navigatorkompetanse.no
Tlf: 934 10 054

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!