KARRIEREVEILEDNING MED VIP24 FOR UNGDOM

Hvor har du styrkene dine? Hva er det som motiverer deg? Har du en drøm eller et mål, eller er det vanskelig å finne ut hva du egentlig vil? Karriereprogrammet vip24 kan hjelpe deg videre! Les mer »

Sykefraværsarbeid

Kartlegging
For å unngå sykefravær er det nødvendig å finne ut hvor skoen trykker.
Får de ansatte brukt sine styrker og ressurser? Har bedriften et sunt og trygt arbeidsmiljø med god kommunikasjon og tilstrekkelig informasjon?
Må et betent senefeste, hodepine eller isjias føre til fravær fra jobb? Hvilken betydning har faktorer som søvn, økonomi og privatliv for helse og arbeidsevne?

Vi har kompetanse og verktøy for å undersøke og avdekke hvor skoen egentlig trykker, og dette ser vi som en forutsetning for å lykkes i helsefremmende arbeid.

Helsehjelp
Vi leverer helsetjenester som til enhver tid og for hvert tilfelle er tilpasset og dekkende for bedriftens behov:
• Veiledning med vip24 som tiltak i bedriftens sykefraværsarbeid
• Rask og kompetent hjelp ved muskel- og skjelettproblemer, psykosomatiske plager eller lettere psykiske lidelser
• Trening, coaching og undervisning, individuelt eller i små grupper
• Teamutvikling med vip24 for individuell styrking og effektiv og samlende gruppeprosess
• Rådgivning og tilrettelegging som støtte i bedriftens HMS-arbeid

Vårt team består av erfarne fysioterapeuter, veiledere og coacher, og har fokus på samhandling med ledere, leger og psykologer og andre aktuelle aktører i bedriftens sykefraværsarbeid.

Friske ansatte
• 40% av alt legemeldt sykefravær skyldes muskel- og skjelettplager, mens 20% skyldes psykiske lidelser
• En sykefraværsdag koster bedriften 2600 kr (SINTEF 2011)
Lovpålagt sykefraværsarbeid som oppfølgingssamtaler, dialogmøter, tilrettelegging og utprøving krever økte ressurser. Sykefravær koster.
Friske ansatte lønner seg.

I sykefraværsarbeidet er vi den naturlige samarbeidspartner i de vanskelige sakene og når tilrettelegging ikke fører frem.
Vi skaper endring!

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!

Teamutvikling

Et team som fungerer godt, leverer best!

Når det anerkjente, internasjonale finansmagasinet Forbes skriver at «derfor er teamutvikling en av de viktigste investeringene du gjør», så lytter de fleste. Forskningen dokumenterer det praksis også viser. Riktig teamutvikling øker effektivitet, trivsel og lønnsomhet for bedrifter.

Teamutvikling er derfor et viktig tema som alle ledere bør ha i fokus; enten du er toppleder, mellomleder eller teamleder.

Teamutvikling handler om å gjøre teamet i stand til selv å vite hva som hemmer og fremmer samarbeid og kvalitet i arbeidet.

Vi bruker VIP 24 og TeamMap som verktøy i vår teamutvikling.
Verktøyene gir økt bevissthet rundt egen og andres adferd, innsikt i motivasjonsfaktorer, styrker og utviklingpotensial. Verktøyet gir et felles begrepsapparat for mer effektiv samhandling.

Samhandling og kommunikasjon er altså to nøkkelord i all teamutvikling. Konseptet er ikke nytt, men er ikke mindre aktuelt i et arbeidsliv og samfunn der omstilling og endringer skjer raskt og teknologiutviklingen stiller store krav til utnyttelse av den totale kompetansen du har tilgjengelig gjennom dine ansatte.

For at teamutvikling skal ha ønsket effekt, er det viktig å definere klare mål og tydelige rammer. Vi bistår som fasilitator både før, under og etter prosessen og du kan være trygg på å oppnå ønsket effekt.

Vår teamutvikling tar utgangspunkt i teamets praktisk arbeidshverdag og legger vekt på håndteringen av virkelighetsnære situasjoner og utfordringer.

Vi leverer skreddersydd og målrettet teamutvikling. Derfor ønsker du å ha Navigator Kompetanse med på laget. Vi kan dette, og har mange års erfaring med å skreddersy teamutvikling for bedrifter i Midt-Norge.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!

Lederstøtte

Øk din gjennomslagskraft som leder ved hjelp av lederstøtte i form av effektive verktøy og erfaringsbasert læring!

Selv for erfarne ledere, vil det være mange situasjoner der lederstøtte kan være nødvendig. Ved omstilling eller andre endringer i bedriften, kan det ofte være krevende å være den som bærer ansvaret. En sparringspartner kan hjelpe deg til å løfte blikket, sortere tankene og bli tydeligere i dine prioriteringer og kommunikasjon.

Navigator Kompetanse har lang erfaring med rådgivning og støtte for bedrifter i endring og omstilling. Våre teknikker og solide veiledning sørger for at ledere blir tryggere og tar mer bevisste valg. Dette bidrar positivt og gir lønnsomhet både for bedriftens ansatte og bedriften selv.

Lederstøtte omfatter alt fra god personalledelse, organisering av arbeidshverdagen og effektiv møteledelse, til hvordan du håndterer omstilling, nedbemanning og konflikthåndtering.

Selv de beste lederne kan ha behov for lederstøtte med jevne mellomrom. Vi vet hva som fungerer, og ved å jobbe med Navigator Kompetanse kan du være trygg på at du har tilgang på den profesjonelle lederstøtten du trenger når vanskelige avgjørelser og valg skal tas.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Følg oss på Facebook!