Karriereveiledning

Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning er et tilbud for å hjelpe mennesker med å ta riktige valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere sin egen karriere.

Karriereveiledning tar utgangspunkt i at for å velge riktig, trenger du å ta hensyn til dine ressurser, egenskaper og evner – i tillegg til å se dine muligheter og ta gode valg. Dette reduserer faren for feilvalg, og øker sjansen for at du kan bli i arbeidslivet over tid.

karriereveiledning

 

For ungdom

 • Er det vanskelig å velge retning i skole og studier?
 • Sliter du med motivasjon for skole eller jobb?
 • Trenger du hjelp til å søke jobb – heltid eller deltid?

For voksne

 • Har du mistet jobben din og trenger hjelp til å komme deg videre?
 • Savner du mulighet for utvikling – og nye utfordringer?
 • Har du en drøm om å gjøre noe helt annet enn det du gjør i dag?

Våre karriereveiledere lytter til deg, ser deg, gir deg selvtillit og nyttige råd og tips – og gjør det lettere for deg å ta smarte valg! Du får hjelp til å se hvordan du kan bruke din motivasjon, erfaring, dine personlige egenskaper og interesser til å finne en ny jobb.

InFlow24 – Vårt hovedverktøy

Vi bruker det styrkende og helhetlige karriereprogrammet InFlow24 i all karriereveiledning. InFlow24 er et profil- og samtaleverktøy for karrierevalg og refleksjon rundt egne styrker og utviklingsmuligheter.

Kartlegging og veiledning med InFlow24 er artig og inspirerende, og hjelper deg til å se dine styrker – og hva som driver deg.

Våre ansatte er sertifiserte og erfarne InFlow24-veiledere som i det daglige jobber tett på næringslivet, og hjelper mennesker videre i utdanning og arbeidsliv.

Bransjekunnskap og nettverk

Vi har solid kunnskap om tradisjonelle bransjer – og om nye muligheter og behov i arbeidslivet ut fra den teknologiske utviklingen og kravene til oppdatert kompetanse. Vi har et tett samarbeid med næringslivet i Trøndelag fra Orkanger i sør til Namsos i nord.

Karriereveiledning kan også inneholde:

 • Hjelp til å utforme CV og jobbsøknad
 • Intervjutrening
 • Oppfølging – også digitalt

Omfang og priser:

Vi tilpasser omfanget på karriereveiledningen etter ditt behov, og prisen for tjenesten vil avhenge av omfanget.

Priser fra kr. 2495,-

Vi tilbyr gavekort på karriereveiledning!

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Veronica Hellström Hoff
Veronica.H.Hoff@navigatorkompetanse.no
Tlf: 934 10 054

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 • Midlene er øremerket for heving av basiskompetanseferdigheter i arbeidslivet, og spesielt rettet mot voksne arbeidstakere med mangelfull skolegang.
 • Det kan gis opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
 • Tilskuddsordningen er forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Siden 2006 er ordningen gradvis utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.
 • Over 60 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte bedre rustet til å ta fagbrev.

kompetansepluss

Hvem kan søke om midler?

Alle private og offentlige virksomheter kan i samarbeid med en kurstilbyder søke om midler.

Navigator som kurstilbyder

 • Navigator Kompetanse kan i samarbeid med din bedrift søke midler gjennom ordningen Kompetansepluss
 • Vi kan foreta kartlegging av ferdighetsnivå, og sammen med bedrift/virksomhet utarbeide målsettinger for ønsket ferdighetsnivå
 • Vi utarbeider søknad om midler, og utarbeider kursopplegg i samarbeid med bedrift/virksomhet
 • Kursene kan holdes i våre kurslokaler, eller hos din bedrift om du foretrekker det

Sertifiserte pedagoger

 • Navigator Kompetanse benytter utelukkende sertifiserte pedagoger med erfaring fra voksenopplæring
 • Vi har sertifiserte instruktører til bruken av Migranorsk – et interaktivt, arbeidsrettet språkopplæringsprogram for fremmedspråklige
 • Vi har sertifisert instruktør for opplæring i digitale ferdigheter

All opplæring vil ta utgangspunkt i de nasjonale læremålene for de ulike ferdighetene og tilpassede profiler for basisferdigheter for ulike yrkesgrupper.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke Kompetansepluss-midler for påfølgende år er ca. medio november hvert år.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Veronica Hellstöm Hoff
veronica.h.hoff@navigatorkompetanse.no
Tlf: 934 10 054

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Sykefravær

Denne siden er under oppdatering.

Kontakt oss for informasjon:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!