Profesjonell rådgivning ved omstilling i arbeidslivet og under kompliserte omstillingsprosesser.

Omstilling skjer ofte i arbeidslivet, enten det dreier seg om en personlig omstilling i yrke, omorganisering innad i en bedrift eller en nedbemanningsprosess der ansatte blir permitterte eller sagt opp. Fusjoner og øvrige endringer i arbeidslivet omfattes alle av begrepet.

Effektivisering og modernisering har de siste tiårene påvirket arbeidslivet i stor grad, og har ført til at mange har blitt nødt til å omstille seg. Enkelte yrker har blitt overflødige, mens andre har måttet fornye kompetansen sin for å fortsette i samme yrke.

Omstilling i en bedrift kan være en komplisert prosess – både for ledere og for arbeidstakere. Spesielt hvis det dreier seg om nedbemanning eller omorganisering vil dette kunne være en tøff prosess psykologisk sett.

Derfor er det høyst nødvendig at ting skjer på riktig måte, og at menneskelige behov blir ivaretatt. Det gjelder både med tanke på lovverket og sosiale forhold.

Det er her Navigator Kompetanse kommer inn i bildet. Vi er den kompetente rådgiveren for bedrifter og privatpersoner som er i omstilling, og har som mål å være en trygg støttespiller under hele prosessen. Ta gjerne kontakt med oss for å finne bistand til akkurat deres behov. Vi tilbyr lederstøtte, HR-tjenester og profesjonell og god hjelp i hele omstillingsprosessen. Vi kan også hjelpe enkeltarbeidstakere videre, se prislister på våre tjenester innen karriereveiledning nedenfor.

Karriereveiledning

Vår karriereveiledning omfatter kartlegging ved hjelp av verktøyet vip24, 4 timer individuell samtale, profilrapport og jobbsøkebistand .

Kr 4 490,- (eks. mva) i pakkepris for voksne
Kr 3 150,- (eks. mva) i pakkepris for ungdom

Individuell veiledning og coaching

Vi tilbyr arbeidsrelatert rådgivning, veileder om håndtering av ulike utfordringer i studier, arbeidsliv og ved karrierevalg og gir profesjonell coaching for personlig og profesjonell vekst.

Kr 1 250,- (eks. mva) pr time for voksne
Kr 1 450,- (eks. mva) pr time for ungdom