Karriereveiledning handler om å ta det riktige valget – og bli bevisst på dine styrker og muligheter i arbeidsmarkedet. Karriereveiledning er nyttig både for deg som har behov for å se nye muligheter i arbeidslivet og for deg som står foran skole- og studievalg. Vi bistår ved behov for karriereutvikling og jobbskifte, og gir gruppevis og individuell veiledning om jobb og karriere.

For arbeidsgiver og bedrift er våre metoder og verktøy nyttige ved endringer, enten det gjelder oppbygging, omorganisering, utvikling eller nedbemanning. Vi kartlegger den enkeltes verdier, interesser og preferanser ved hjelp av verktøyet.

Det gir et godt grunnlag for økt selvinnsikt og refleksjon rundt egne styrker, læringsstrategier og kilder til overskudd og arbeidsglede. Kartleggingen følges opp av individuelle samtaler om interesser og preferanser i arbeidslivet, jobbmuligheter, bistand til CV, søknad og jobbintervju.

Karriereveiledning er like aktuelt for bedrifter som for privatpersoner. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat rundt dine behov og muligheter.