Vi er godkjent leverandør av Kompetanseplusskurs gjennom Kompetanse Norge og skreddersyr opplæring til den enkelte bedrift eller organisasjon.
Opplæringen gir ansatte grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlige ferdigheter regning og data. Det kan søkes opplæring for alle ansatte med utdanning til og med fagbrev/ videregående skole nivå.
Det kan også søkes om ren norskopplæring for innvandrere.

Det er dokumentert at opplæringen fører til:
• Færre feil
• Bedre rapportering
• Motiverte ansatte

Økte ferdigheter bidrar til at ansatte vil takle stadig endrede krav og omstillinger bedre og flere blir rustet til å ta fagbrev. Vi tar ansvar for hele prosessen; søke midler, motivere ansatte for læring, gjennomføre opplæring og rapportering til Kompetanse Norge.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Bjarne Røkke
bjarne.rokke@navigatorkompetanse.no
Tlf: 454 52 977

 

Følg oss på Facebook!